«Kunnskap for framtida»

Disputas: Pernille Fiskerstrand

Fra: 25. august 2017 08:15

Til: 25. august 2017 16:00

Stad: UiB


Høgskulelektor i norsk ved Institutt for språk og litteratur Pernille Fiskerstrand foravarer 25. august sin avhandling ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Den har tittelen: ”Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag”.

Pernille Fiskerstrands side ved Høgskulen i Volda: http://www.hivolda.no/hivolda/utvida-sok/sokjeresultat?displayitem=2142&module=admin

Omtale av disputasen på nettsidene til Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/lle/109634/disputas-pernille-fiskerstrand-%E2%80%93-nordisk-fagdidaktikk