«Kunnskap for framtida»

Opning av nytt opptaksstudio

Fra: 09. mai 2017 10:00

Til: 09. mai 2017 14:00

Stad: Strøm 326


Høgskulen i Volda har bygd eit studio der tilsette kan gjere opptak av video til bruk i undervisninga. Det er lagt vekt på at studioet skal vere enkelt å bruke samstundes som kvaliteten på videoane skal vere av høg kvalitet. Tilsette kan sjølve gjere opptak etter opplæring i bruk av utstyret.

Offisiell opning  kl 13.00 ved prorektor Jens Standal Groven

Ope studio kl 10.00-14.00
Tilsette er velkomne til å kome innom for å få ei omvisning i studioet, demonstrasjon av  utstyret og høve til å gjere eit prøveopptak.

I møteromet ved sidan inviterer vi til samtalar om ulike digitale læringsformer som støttemiljøet for e-læring ved HVO kan bistå dei fagleg tilsette med. Det vert også ein presentasjon av Canvas. Det vert servert forfriskningar. 

Klikk på lenka for å finne fram til studioet og møterommet: http://s.mazemap.com/2qD5p2p