«Kunnskap for framtida»

A sketch of teaching issues in UK: teacher education and teacher development, and multicultural perspective

Fra: 03. mai 2017 14:00

Til: 03. mai 2017 15:30

Stad:  BK158


Seminar om lærarutdanning og lærarutvikling i England.

Neste veke får HVO besøk av Amanda French, ph.d ved Birmingham City University.

French er mellom anna leiar for forskingsutvikling på Birmingham City University.
Les meir om Amanda French.

Vi ved AHL har fått tilbod om å lage eit lite seminar knytt til lærarutdanning, som er det feltet French arbeider inn mot.

Innleiing ved Amanda French: “A sketch of teaching issues in UK: teacher education and teacher development, and multicultural perspectives.”

Vidare høve til spørsmål og diskusjon.

Med helsing «arrangementskomiteen»,

Elizabeth Oltedal, Bente Afset, Oddvar Aalde, Bjørnar Sæterås