«Kunnskap for framtida»

Åpen forelesning om evidensbasert praksis

Fra: 03. mars 2017 11:15

Til: 03. mars 2017 12:00

Stad: Strøm 243


Med utgangspunkt i utdanningsforskning har professor Tone Kvernbekk ved Universitetet i Oslo skrevet en bok om evidensbasert praksis. Fredag 3. mars kommer hun til Høgskulen i Volda for å snakke om temaet.

Kvernbekk kom i fjor med boken Eivdence-based Practice in Education. Functions of evidence and causal presuppositions på forlaget Routledge. I boken fokuserer Kvernbekk på å løfte frem kjernen i evidensbasert praksis (EBP) og diskuterer både legitim og illegitim bruk av EBP, hun ser på hva «evidens» er i EBP og problematiserer intervensjoner og hvorfor dette ikke alltid fungerer. Boken er skrevet innenfor utdanningsforskning og har dette som omdreiningspunkt, men tema og diskusjoner er også relevant for andre fagfelt hvor EBP diskuteres og brukes.

Her kan du lese mer om boken hennes.

Informasjon om Tone Kvernbekk finner du her.

Hjertelig velkommen til forelesning!