«Kunnskap for framtida»

Opa dør ved Seksjon for formgiving, kunst og handverk

Fra: 02. mars 2017 14:00

Til: 02. mars 2017 19:00

Stad: Verkstadane på Kaarstad
Studentar og tilsette ved Seksjon for formgiving, kunst og handverk opnar dørene på alle verkstadar torsdag 2. mars, klokka 14-19. I verkstadane vil vi vise ulike teknikkar vi brukar og produkt som vert til gjennom studia i formgjevingsfag, kunst og handtverk. Vi dreiar, jobbar med metall, syr, 3Dprintar, teiknar med I-pad, målar, jobbar med grafikk, tovar og meir!
I gangane vil det vere utstilt studentarbeid i eit breitt utval av materiale.

Studentar og lærarar vert glade om vi får snakke med besøkande om det vi gjer og om studietilbodet ved seksjonen, så om ein lurer på noko er dette ei god mogelegheit til å få vite meir.

Det vert også stekt kjempegode sveler!

Velkomne!