«Kunnskap for framtida»
Studiebygda Volda

             

Fra: 18. august 2017 09:15

Til: 18. august 2017 16:00

Stad: UiB


Førstelektor Stig Jarle Helset ved Høgskulen i Volda skal 18. august forsvare si ph.d.-avhandling i norsk språk ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga har tittelen: "Norm og røyndom. En statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket".

Stig Helsets nettside ved Høgskulen i Volda: http://www.hivolda.no/hivolda/utvida-sok/sokjeresultat/?&displayitem=826&module=admin

Omtale av disputasen på nettsidene til Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/lle/109419/stig-jarle-helset-%E2%80%93-norsk-spr%C3%A5kvitskap