«Kunnskap for framtida»
Studiebygda Volda

                 

Fra: 20. juni 2017 10:00

Til: 21. juni 2017 17:00

Stad: Loen


Fjordkonferansen 2017

Tema for Fjordkonferansen 2017 er: "Det regionale i det internasjonale".

Fjordkonferansen er eit fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Konferansen arrangerast for femte gang i 2017 og skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Sjå nettsida Fjordkonferansen 2017.

 

Konferansen er på  Hotell Alexandra i Loen 20. – 21. juni 2017

 

Tema for Fjordkonferansen 2017 er  "Det regionale i det internasjonale"

Arrangørane er i utgangspunktet opne for alle relevante tilnærmingar til eit så breitt tema, men vi har gjort oss nokre tankar om aktuelle undertema som vi gjerne mottek bidrag knytt til:

  • Internasjonale politiske trendar i det regionale

  • Internasjonale faglige trendar sin verknad på ulike fagområde

  • Næringslivs­-strategiar og -utfordingar i den internasjonale konkurransen

  • Det grøne skiftet og det regionale perspektivet

  • Flyktningstraumen til Europa og regionene

 

Innsending av abstrakt

Aktuelle deltakarar inviterast til å sende inn abstrakt innan 15. februar 2017.

Deltakarane bestiller og betaler sjølve for mat og opphald på Hotell Alexandra. Den faglege konferansen er inkludert. Sjå nettsida Fjordkonferansen 2017 for meir informasjon, påmelding, fristar m.m.

 


 

 

  oktober 2017  
MTOTFLS
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31