«Kompetanse for framtida»

Forskingsdagane gjev kvar år eit eineståande høve til å vise fram breidda i forskinga ved høgskulen til eit variert publikum både lokalt og regionalt.
Følg Forskingsdagane i Volda på Facebook.

Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda vert arrangert 21.–28. september 2017. I år er det nasjonale temaet "Verdiar".

program 2017

TORSDAG 21. sepTEMBER

11.30: Boklansering: Antologi – Norsk som dannings- og reiskapsfag
Biblioteket, HVO

16.30–17.30: Sink or swim: Forsking i ein truga fagart
Kaarstad 204, HVO

FREDAG 22. SEPTEMBER

11.00: Opning av Forskingsdagane og utdeling av FoU-prisen 2017
Biblioteket, HVO

13.00: Verdien av høgtlesing 
Høgtlesing for barn
Biblioteket, HVO

LAURDAG 23. sepTEMBER

12.00: 12-konsert i Volda kyrkje
Volda kyrkje, Volda

11.00–15.00: Verdien av koding
Samling for barn som vil lære seg å kode
Henrik Kaarstad-huset, rom 104/108, HVO

Blomsten og bien - eit verdifullt eventyr
12.00–13.00:
Vandring i området rundt Ivar Aasen-tunet
14.00–16.00: Foredrag
Salen, Ivar Aasen-tunet, Hovdebygda

Den samfunnshistoriske vandringa i Volda sentrum er diverre avlyst.

sØNDAG 24. sepTEMBER

11.00: Gudsteneste under Forskingsdagane - Menneskeverd og samfunnsverdiar
Volda kyrkje, Volda

13.00–16.00: Matkultur i Volda Bygdetun
Volda Bygdetun

19.00: Litteraturkveld i Ivar Aasen-tunet
Verdiar i krise - ekteparet Vesaas
Salen, Ivar Aasen-tunet, Hovdebygda

19.30: Filmframsyning av dokumentarfilmen “Havet brenner”
Hjørundfjord Filmteater, Sæbø

MÅNDAG 25. sepTEMBER

09.00: Urørt - verdien av urørt natur 
Hans Strøm-auditoriet, HVO

09.00–12.00: Ope seminar – Lærarutdanningsforsking
Berte Kanutte-huset, rom 159, HVO

13.15–16.00: Verdien av barndom - verdien av leik
Filmframsyning av dokumentarfilmen “Barndom”
Berte Kanutte-huset, rom 161, HVO

14.00–15.00: Verdien av lokal byggjeskikk
Foredrag om lokal byggjeskikk i Volda
HVO, Berte Kanutte-huset, rom 159

18.00: Det gode liv - heile livet
Berte Kanutte-huset, rom 161, HVO

Filmkveld på Studenthuset Rokken:
19.00:
Animerte verdiar
20.00: Mastermøte - Dokumentar og journalistikk
21.00: Doc Lounge: After Inez.

TYSDAG 26. sepTEMBER

09.00–16.00: Urørt - verdien av urørt natur 
Hans Strøm-auditoriet, HVO

10.15–12.00: Mastermøte - undervisning og læring
Berte Kanutte-huset, rom 159, HVO

10.00–14.00: Samfunnsplanleggingsdagen
Berte Kanutte-huset, rom 161, HVO

12.15–14.00: Avhandlingsforum
Berte Kanutte-huset, rom 159, HVO

14.30–17.30: Fagseminar for praksislærarar
Berte Kanutte-huset, rom 161, HVO

18.45–19.30: Verdien av trening
Stamina Trening, Spinneriet, Volda

ONSDAG 27. sepTEMBER

20.00: Onsdagskviss på Rokken
Studenthuset Rokken, Volda

TORSDAG 28. sepTEMBER

13.00–14.00: SoMe - kva skal vi med det?
Den Gamle Nabo, Geileneset, Ulsteinvik

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.