«Kunnskap for framtida»

Tilsette i FoU-administrasjonen

Tilsette i FoU-administrasjonen er administrativt sett underlagt Kontor for samfunnskontakt ved Høgskulen i Volda.

 

Generelle spørsmål:

tlf. 70 07 50 00 (sentralbord)
e-post: fou@hivolda.no


FoU-koordinator:


Ola Teige

tlf. 70 07 50 32
e-post: fou@hivolda.no

Ansvarsområde:
Prosjekt- og søknadskoordinering, Forskingsutvalet, forskingsgrupper.

 

FoU-rådgivar:

Geir Tangen

tlf. 70 07 53 44
e-post: geir.tangen@hivolda.no

Ansvarsområde:
CRISTIN, BRAVO, Publiseringsutvalet, skriftseriane, trykkjestøtte, nettsider, Publiseringsfondet, Fri tilgang (Open Access), Forskingsdagane.