«Kunnskap for framtida»

2017

Nr. 84. Avisåret 2016. Sigurd Høst. 66 s.

Nr. 83. Samfunnsmessige konsekvensar ved etablering av hurtigbåtruta Vestkapp-Ålesund. Lars J. Halvorsen, Veronica K. Pilskog, Fredrik Hovland, Emilie L. Solberg og Ingrid H. Kvamstø. 28 s.

Nr. 82: Munnleg norsk og kinesiske studentar. Er studiekulturen frå heimlandet ei bru eller ein barriere i språklæringa? Reidun Aambø. 32 s.

Nr. 81: Fra Syria til det norske hus. Følgeevalueringen av prosjektet "NordicID" - fra sandaler til beksømsko. Lars Julius Halvorsen, Birgitte Fondevik, Lidun Hareide og Sarah Anderson. 33 s.