«Kunnskap for framtida»

Notat

Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda
ISSN 1891-5973

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995
                   
Ulike slag publikasjonar av mindre omfang, t.d. forprosjektnotat, papers, artikkelutkast o.a. Eit hovud-føremål med serien er å stimulere til publisering og fagleg debatt i miljøet. Kvar forfattar er ansvarleg for sitt arbeid, og dekan skal vere orientert om utgjevinga på førehand. Manuset må vere gjennomarbeidd med omsyn til språk og struktur. 

 

siste publikasjonar:

Nr. 4/2017: Sosialarbeidarutdanning i Volda: Frå ein vaklande start i 1971 til eit av dei største utdanningsmiljøa ved Høgskulen i Volda i 2017. Eit innsideblikk. Kåre Heggen. 36 s.

Nr. 3/2017: Syn på kunnskap og læring i Aust og Vest: Om Konfutsius og Sokrates. Reidun Aambø. 15 s.

Nr. 1/2017: Lodz workshop 2016. Thomas Lewe. 51 s.

Nr. 5/2016: Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet. Sigurd Høst. 54 s.

Nr. 4/2016: From Adolescence to Adult life. Longitudinal Research on Vulnerable People Conducted at Volda University College and Møre Research: A Methods Report. Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik, Rune Kvalsund og Irene Velsvik Bele. 26 s.

Nr. 3/2016: Pionertida for nynorsk kyrkjespråk. Ei tekstsamling. Per Halse. 66 s.

Nr. 2/2016: Kvalitet i opplæringen for elever med utviklingshemming. Kari Bachmann, Peder Haug og Thomas Nordahl. 44 s.

Nr. 1/2016: Papiravisene lever, og de satser digitalt. Status ved utgangen av 2015. Sigurd Høst. 8 s.

Nr. 8/2015: Den nye regionen. Frå Runde til Videsæter. Kjersti Straume. 50 s.

Nr. 7/2015: Rektoralt talt. Tekster og talar 2011-2015. Per Halse. 50 s.

Nr. 6/2015: Samordning av boligsosialt arbeid. Sluttrapport fra kompetanse-utviklingsprosjektet "Å koordinere det fragmenterte". Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff og Kjersti Straume. 41 s.

Nr. 5/2015: Samordning av bustadsosialt arbeid i Rissa kommune. Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff og Kjersti Straume. 63 s.

Nr. 4/2015: Samordning av bustadsosialt arbeid i Nærøy kommune. Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff og Kjersti Straume. 63 s.

Nr. 3/2015: Samordning av bustadsosialt arbeid i Ørland kommune. Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff og Kjersti Straume. 61 s.

Nr. 2/2015: Samordning av bustadsosialt arbeid i Oppdal kommune. Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff og Kjersti Straume. 68 s.

Nr. 1/2015: Samordning av bustadsosialt arbeid i Volda kommune. Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff og Kjersti Straume. 58 s.

Nr. 5/2014: Mot ein modell for verdibasert matriseleiing. Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Gunnvor Bakke og Susanne Moen Ouff. 41 sider.

Nr. 4/2014: Boligsosialt arbeid og organisering. Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff, Gunnvor Bakke og Margrethe Eikrem. 37 sider.

Nr. 3/2014: Studentrekruttering til Høgskolen i Ålesund. Finn Ove Båtevik. 43 sider.

Nr. 2/2014: Ung i Volda og Ørsta 2003-2013. Lars Jørgen Vik. 13 s.

Nr. 1/2014: Inn på tunet i Sogn og Fjordane. Finn Ove Båtevik. 15 s.

Nr. 4/2013: "Me syngja skal den nye song". Fornorskinga av salmeskatten. Anders Aschim, Ketil Grøtting, Per Halse, Svein Hunnes, Henny Koppen, Birger Løvlie, Elizabeth Oltedal, Jan Inge Sørbø. Høgskulen i Volda. 30 s.

Nr. 3/2013:  Kommunevalgkamp i lokalavisene. Sigurd Høst. Høgskulen i Volda. 15 s.

Nr. 2/2013: Kven er vi? Ei gransking av norske journaliststudentar [1988]. Johann Roppen. Høgskulen i Volda. 71 s.

Nr. 1/2013: Magdalene Thoresen og Sunnmøre. Forfattar blant embetsmenn og bønderBeate Moltubakk Ørstavik. Høgskulen i Volda. 17 s.

Nr. 6/2012: Longitudinal Research on Vulnerable Young People Conducted at Volda University College and Møre Research: A Methods Report
Jon Olav Myklebust og Finn Ove Båtevik. 24 s.

Nr. 5/2012: Education as a means of democratisation. Influence from Scotland on school reforms in nineteenth century Norway.
Birger Løvlie. Høgskulen i Volda. 15 s.

Nr. 4/2012: 1814 og grunnloven sett fra regionene.
Jens Johan Hyvik. Høgskulen i Volda. 13 s.

Nr. 3/2012: Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal.
Randi Bergem, Finn Ove Båtevik og Marte Hanche-Olsen. Møreforsking Volda. 29 s.

Nr. 2/2012: Sitat fra eksamener i naturfag 2001-2011. En samling eksempler på førskolelærer- og allmennlærerstudenters svar på naturfaglige spørsmål. Rune Pettersen. Høgskulen i Volda. 47 s.

Nr. 1/2012: Boligsosialt arbeid og planlegging II Susanne Moen Ouff og Else Ragni Ytterdal. Møreforsking Volda. 167 s.