«Kunnskap for framtida»

Forskingsformidling og popularisering

Formidling er faglege bidrag frå fagtilsette i form av til dømes aviskronikkar, lærebøker, populærvitskaplege framføringar, føredrag og kunstnarlege og artistiske arbeid.

Formidling frå HVO-tilsette registrert i CRISTIN for dei siste åra:

2015
2014
2013
2012
2011
2010