«Kunnskap for framtida»

Arbeidsrapportar

Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda
ISSN 0805-6609

2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995
                       

3 siste publikasjonar – f.o.m. 2010 erstatta av rapport-serien:

Nr. 241: Avisåret 2008.
Sigurd Høst. Høgskulen i Volda. 37 s.
 Elektronisk versjon (pdf) her

Nr. 239: Utvikling av samarbeidsformer mellom lærarutdanning og skule-/ barnehageeigarar.
Siv Måseidvåg Gamlem. Høgskulen i Volda. 28 s.
 Elektronisk versjon (pdf) her
(finst berre som e-versjon)    

Nr. 238: Bosettinger av flyktninger i kommunene. En studie blant bosettingskommuner i Møre og Romsdal.
Marte Hanche-Dalseth, Randi Bergem og Unni Aarflot. Møreforsking Volda. 73 s.
 Elektronisk versjon (pdf) her