«Kunnskap for framtida»

Ph.d.-emne

Ph.d.-utdanningen består av to deler: En obligatorisk opplæringsdel på 30 studiepoeng, og en ph.d.-avhandling på 150 studiepoeng.
Opplæringsdelen er sammensatt av emner på 5 studiepoeng, der 20 studiepoeng er obligatoriske og 10 studiepoeng er valgfrie.
Emnene er åpne for alle med relevant masterutdanning

 

Obligatoriske emner

Fordypning i kvalitativ forskningsmetode

 • Samling 1: 9. - 11. oktober 2017
 • Samling 2: 11. desember 2017
 • Sted: Universitetet i Bergen
 • Kursbeskrivelse
 • Kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på til signe.w.bugge@himolde.no
 • Andre søkere må søke UiB om hospitantrett

Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

Vitenskapsteori og etikk

Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods

 • Dato er ikke bestemt
 • Kursbeskrivelse
 • Kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb
 • Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb

 

Valgfrie emner

Aggresjon, vold og bruk av tvang i behandlingssituasjoner

 • 19.- 21. september 2017
 • Sted: Høgskolen i Molde
 • Kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb
 • Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb.

Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk