«Kunnskap for framtida»

Fagmiljø og forskingsgrupper

Fagfolka tilknytt studiet er ansvarlege for gjennomføring av ph.d.-emne. Dei vil også vere hovudrettleiar for ph.d.-studentar i arbeidet med avhandlinga.

Dei to høgskulane har dei siste åra fått fram eit stort tal ph.d.-kandidatar og er dei to største og mest produktive forskingsmiljøa mellom Bergen og Trondheim. Doktorgradsprosjekt ved Høgskulen i Volda.

Fagfolka og ph.d.-studentane inngår i forskingsgrupper. Aktuelle forskingsgrupper ved Høgskolen i Molde. Forskingsgrupper ved Høgskulen i Volda.

FAGFOLK TILKNYTT PH.D.-STUDIET:

Professor Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde
Førsteamanuensis Karl Yngvar Dale, Høgskolen i Molde
Førsteamanuensis Alf Roger Djupvik, Høgskulen i Volda
Professor Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda
Professor Eva Gjengedal, Høgskolen i Molde 
Førsteamanuensis Bente Hasle, Høgskulen i Volda
Professor Kåre Heggen, Høgskulen i Volda 
Førsteamanuensis Else Lykkeslet, Høgskolen i Molde
Førsteamanuensis Jarle Pedersen, Høgskulen i Volda
Professor Jan Inge Sørbø, Høgskulen i Volda
Professor Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde
Professor Atle Ødegaard, Høgskolen i Molde

Fagmiljøet har sitt tyngdepunkt ved Avdeling for samfunnsfag og historie (ASH) ved Høgskulen i Volda og ved Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) ved Høgskolen i Molde.