«Kunnskap for framtida»

Forskingsutvalet - innkallingar - saklister - referat

Innkallingar og saksutgreiingar blir lagt ut på denne sida. Protokoll (referat) frå møte i Forskingsutvalet blir lagt ut etter at dei er godkjende. Faste medlemmer og observatørar i Forskingsutvalet får tilsendt sakspapira på e-post. Sakspapira og møta i Forskingsutvalet er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege. Møteplan for Forskingsutvalet vert vedteke for kvart semester.

Møteplan våren 2017:

  • FU-Møte 6-2016: Torsdag 31. august.

  • FU Møte 7-2016: Torsdag 19. oktober.

Møta startar til vanleg kl 12.15 og varer til kl 14.00.

Møte Dato Saksapir Protokoll
1/2017 19.01.2016 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
2/2017 03.03.2017 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
3/2017 06.04.2017 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
4/2017 11.05.2017 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
5/2017 29.5.2017 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
6/2017 31.08.2017 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
7/2017 19.10.2017 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
Møte Dato Saksapir Protokoll
1/2016 26.01.2016 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
2/2016 05.04.2016 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
3/2016 26.05.2016 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
4/2016 09.06.2016 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
5/2016 23.08.2016 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
6/2016 13.10. 2016 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
7/2016 24.11. 2016 Innkalling/saksutgreiing Protokoll

Møte Dato Saksapir Protokoll
1/2015 27.01.2015 Innkalling/saksutgreiing   Protokoll
2/2015 17.02.2015 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
3/2015 17.03.2015 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
4/2015 21.04.2015 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
5/2015 26.05.2015 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
6/2015 13.10. 2015 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
7/2015 15.12. 2015 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
Møte Dato Sakspapir Protokoll
1/2014  21.01.2014  Innkalling/saksutgreiing  Protokoll
2/2014 25.02.2014 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
3/2014 08.04.2014 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
4/2014 20.05.2014 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
5/2014 17.06.2014 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
6/2014 16.09.2014 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
7/2014 14.10.2014 Innkalling/saksutgreiing Protokoll
8/2014 18.11.2014 Innkalling/saksutgreiing Protokoll

 Dokument frå 2013 og tidlegare finn du på Innsida.