«Kunnskap for framtida»

VRI-prosjektet i Volda

profil ill

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)

VRi skal fremje kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping. Programmet har verkemidlar som stimulerer til samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjonar.

Les meir om VRI-prosjektet i Møre og Romsdal

Besøk vår facebook-side


Rotevatn_220.jpg

Historisk tilslag på forskingsmidlar

– Den beste julegåva vi kunne ha fått, bryt Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, dekan ved Avdeling for mediefag ut. Dei har aldri motteke eksterne forskingsmidlar for eit formidlingsprosjekt på størrelse med det dei no får frå Norges forskingsråd.

Pelag_220.jpg

Animerer det som ikkje er funne opp enno

– Det er første gongen så avanserte animasjonar og film vert brukte saman til å presentere nyvinningar i marin industri, fortel Kristian Fuglseth ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.

frankulstein_220.jpg

Frankulstein at Zagreb 2015

The collaboration between Volda Univsersity College (VUC) and Ulstein Group in Ulsteinvik continues to reap benefits. «Frankulstein», a film made by students and staff at VUC, has now been accepted into one of the world's biggest and most prestigious animation festivals, Zagreb 2015.

Olbrygg_220.jpg

Historiske Volda-studentar til NM for studentbedrifter

Volda Studentbryggarlaug vann pris for beste kulturbedrift i ein studentbedrift-konkurranse og sikra seg plass i NM for studentbedrifter.

Komptanse_Sunnmore_Logo_220.jpg

Pilotprosjektet Kompetanse Sunnmøre 2015

Næringsliv og entreprenørskap står i fokus når Studenttinget i Volda den 18. mars arrangerer pilotprosjektet «Kompetanse Sunnmøre 2015». Dei inviterer både studentar og andre til ein dag fullspekka med interessante foredrag.

Skodjestraum_1.JPG

Livet i Skodjestraumen

Livet i Skodjestraumen er et VRI-prosjekt mellom opplevelsesbedriften OceanFjord, Møreforsking Marin og Høgskulen i Volda. En gruppe studenter fra PR, kommunikasjon og media skal bidra med utforming av informasjonsmateriale. For studentene startet prosjektet med en fartsfylt snorkletur.

IMG_3566_220.jpg

Voldastudenter på dialogkonferanse

Tirsdag 28. oktober var ei gruppe studenter fra emna Samfunnsplanlegging og innovasjon, The European Union and Regional development og mastergraden Samfunnsplanlegging og leiing på besøk til Ulsteinvik.

Jens_Standal_Groven_og_Kristian_Fuglseth_Foto_Gaute_Hareide_rgb_220.jpg

Seminar om risikokommunikasjon og krisehandtering

Tysdag 23. september under Forskings­dagane 2014 vil fagmiljøa i Ålesund og Volda halde fem korte foredrag med nye og klassiske case over kommunikasjon av risiko og handtering av kriser. Seminaret er støtta av VRI-prosjekta i Møre og Romsdal.

aasen_tunet.jpg

SPRÅKET I NÆRINGSLIVET – DAGSSEMINAR I IVAR AASEN-TUNET

Onsdag 7. mai blir det arrangert seminar om Språket i næringslivet i Ivar Aasen-tunet. Seminaret er gratis og ope for alle. Påmeldingsfrist er onsdag 30. april.

_IGP2080_220.jpg

Journalistikkstudenter på omvisning hos lokalt næringsliv

Studentene som går første året journalistikk ved Høgskulen i Volda fikk mandag 13.januar omvisning ved Ulstein verft og Havila Shipping, som begge er viktige aktører i det lokale næringslivet.

IMG_20130226_114819_2_220.jpg

Laga film om fangstbehandling

I over eit år har studentar og tilsette ved Avdeling for mediefag jobba med ein film om korrekt fangstbehandling av fisk. Filmen blei lansert på Noregs fiskarlag sitt landsmøte før helga.

DSC02835_220.jpg

Voldastudenter på studietur til Ulstein kommune og Kleven Maritime

Tirsdag 24. oktober var ei gruppe studenter som studerer emna Samfunnsplanlegging og innovasjon, The European Union and Regional development; Theories and practice og masterkurset i Samfunnsplanlegging og ledelse, på besøk til Ulsteinvik.

Ulstein.jpg

Høgskulen - ein attraktiv samarbeidspart i regionen

Høgskulen satsar på samarbeid med arbeidslivet i regionen med gode tiltak knytt til kompetanseutvikling. Denne aktiviteten har etter kvart fått eit betydeleg omfang, og i 2011 vart det registrert 3,3 millioner kroner i slike oppdragsinntekter. I tillegg har Utdanningsdirektoratet gitt bidrag til spesielle tiltak for kompetanseutvikling for lærarar, og høgskulen har fått nasjonal merksemd og gode tilbakemeldingar på opplegga.

bilde_220.jpg

HVO si rolle i det regionale innovasjonssystemet

I ei fersk bacheloroppgåve i regional utvikling ville student Siri Beate Gjerde sette fokus på kva som fins i dag og kva moglegheiter ein har i framtida for samarbeid mellom HVO og maritime klynge i regionen, då med fokus på Ulsteinvik.

IMG_6945_220.jpg

Studietur til Brussel

I midten av april reiste andre klasse ved studiet PR, kommunikasjon og media til Brussel i anledning vårens tema: kommunikasjon, samfunnsansvar og omdømme. Vi fikk et grundig innblikk i hvordan de norske utsendingene jobber mot EU, og turen ble både hyggelig og interessant.

Fellesbilde_220.jpg

Fjordkonferansen 2013 bar frukt

Over 100 fagleg tilsette frå høgskulane i Molde, Ålesund, Volda og Sogndal, samt Møreforsking og helseføretaka tok del på Fjordkonferansen 2013 i Loen før helga. Tema for konferansen var kvalitet i vid tyding.

Hjemme4_220.jpg

Vellykka JordmoraHeim prosjekt. Nå venter avgjørelsen fra politikerne

Møreforsking har med midler fra VRI helse og VRI media evaluert prosjektet JordmoraHeim.

pixar-jay220.jpg

Voldastudentar får gratis Innotown-foredrag med Pixar-grunnleggar

- Det er førstemann til mølla, så studentane må melde seg på no, seier Frank S. Emblem i Ålesund Kunnskapspark. Jay Shuster har vore sentral i suksessar som "Toy Story" og "Biler", og kjem til Ålesund i høve Innotown 22. mai.

Kommunikasjonsprisen_2012.jpg

VRI vant kommunikasjonspris

Vi gratulerer VRI Møre og Romsdal med forskningsrådets kommunikasjonspris 2012. Med prisen følger det også med et beløp på kroner 15 000,- til bruk på valgfritt kompetansehevende tiltak.

grokib585_220.jpg

Ekskursjon: Kystverket og kommunikasjon

På eit besøk hjå Kystverket 21. januar, fekk PR, kommunikasjon- og mediestudentar lære om internkommunikasjon og om BarentsWatch, eit større maritimt, tverrfagleg satsingsområde i nordområdepolitikken.

220_130.jpg

FORSKINGSDAGANE 20.-29. SEPTEMBER 2013

Forskingsdagane i Volda blir arrangerte i tida fredag 20. september til søndag 29. september. Det overordna temaet for Forskingsdagane 2013 er «Hav og vatn».

bilde_1_220.jpg

Volda-studenter på studietur til maritime storbedrifter

Mandag 19. november var en gruppe studenter og ansatte fra Høgskulen i Volda på studietur til Ulstein Group og Rolls Royce i Ulsteinvik.

Ruben_Dyb_og_Hilde_Ranheim_220.jpg

Mediestudenter med fast fisk på kroken

Feil fangstbehandling av fisk gir redusert produktkvalitet og milliontap for fiskebåteiere. For å bedre forskningsformidlingen innenfor marin og maritim næring, skal mediestudenter ved Høgskulen i Volda lage instruktive filmsnutter.

Foto-GauteHareide-Hyper-under-kunstutstillinga-pa-animasjonsfestivalen.jpg

NHO-film vann beste industrianimasjon i Volda

Brobyggeren, regissert av Ola Nielsen og Kristian Haukland frå Hyper AS vann førsteprisen og 10 000 kroner for beste industrianimasjon.

anivolda_130.png

AnimationVolda Festival 2012

Torsdag 20. september starter den årlige AnimationVolda-festivalen. Under opningen blir det delt ut pris for beste industrianimasjonsfilm, deretter følger et spennende program.

karsten_alnas_585_220.jpg

Seminar om klippfisk

HIFO-Nordvestlandet og Klippfiskakademiet i Ålesund inviterer til heldagsseminar om klippfisk lørdag 14. april i Atlanterhavsparken i Ålesund. – Seminaret «For fattig og rik, for slave og fri» vil omhandle klippfisk som mat, kultur og kapital. Karsten Alnæs og fire andre foredragsholdere vil belyse ulike sider av dette forunderlige produktets historie og utbredelse, sier Hans Jacob Orning ved Institutt for historie ved Høgskulen i Volda.

Rundemiljosenter_585_220.jpg

Journalistikkstudentene blir kjent med regionen

Båtbygging, miljø, gullskatt og fiskesuppe sto på planen da de ferskeste journalistikkstudentene ved Høgskulen satte seg i bussen onsdag morgen for å bli bedre kjent med Søre Sunnmøre.

ulstein_kommune__130.jpg

Ulstein kommune vil ha HVO-studentar

I samarbeid med Høgskulen i Volda og VRI inviterer Ulstein kommune studentar som snart er ferdige med utdanninga si til jobbtreff i Ulsteinvik torsdag 9. februar.

OI_VRI_art1_585_72_220.png

Island Offshore Management AS og Høgskulen i Volda i VRI - initiert teknologi- og læringssamarbeid

Rederiet Island Offshore Management AS har opplevd rask vekst sidan oppstarten i 2004, og opererar no 18 fartøy i offshore-marknaden. Satsingsområdet er supplyskip, ankerhandteringsfarty og spesialfarty for undervassoperasjonar. Island Offshore Management og Høgskulen i Volda er i gang med det VRI-initierte prosjektet "Ny metodikk for situert kompetansebygging".

pr-studentar-amnesty-ulstein_220.jpg

Amnesty utfordra lokale maritime bedrifter om samfunnsansvar

- I eit internasjonalt perspektiv er samfunnsansvar viktig for alle eksportbedrifter, konstaterte politisk rådgivar Beate Ekeløve-Slydal frå Amnesty International Norge. I samarbeid med VRI tok studentar ved PR-utdanninga i Volda del i eit Amnesty-seminar om korleis lokale bedriftene kan utføre sitt samfunnsansvar.

585_1_220.jpg

IPA-studentar på bedriftsbesøk

Som del av undervisninga i Regionalutvikling og endringsleiing ved Høgskulen i Volda, var tredjeårsstudentane ved IPA`s i fylgje med forelesar, Jon Georg Larsen og prosjektleiar for VRI ved Høgskulen i Volda, Bjørn Gunnar Tafjord på ekskursjon til den maritime næringsklynga på Sunnmøre forrige veke. Målsettinga med turen var å gje studentane høve til å knytte teori til praksis, og å få eit innblikk i kvardagen til ei lita maritim bedrift.

peggy-s-bronn130.jpg

Ny professor ved Avdeling for mediefag

Peggy Simcic Brønn er tilsett som professor II ved Bachelorgradsstudiet i PR, kommunikasjon og media ved Avdeling for mediefag. Ho held innsettingsforelesing med tittelen "Communication: the Key Management Discipline" fredag 4. november kl. 12.15-14.00 ved Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, Store auditorium.

animation_volda_pressekonf_aug2011_130.jpg

AnimationVolda tjuvstartar idag

AnimationVolda tjuvstartar i dag med vising av industrianimasjonsfilmar frå Norden og Baltikum på Volda turisthotell kl. 19.00. Ulstein Group og Kleven Maritime har gitt 20.000 i pengepremiar til dei beste filmane.

gunnar-strom-585_220.jpg

Animasjonsfestivalen i Volda med fokus på industrianimasjon

Høgskulen i Volda og Vestnorsk Filmsenter set fokus på bruken av animasjon i ulike former for oppdragsfilm i samband med årets utgåve av animasjonsfilmfestivalen AnimationVolda - Vi arrangerer også i år eit eige seminar og konkurranse om industrianimasjon, melder Gunnar Strøm ved animasjonsutdanninga.

Marte-solheim_130.jpg

Volda-student med masteroppgåve om arbeidsinnvandring i den maritime klynga

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim starta utdanningsløpet i Volda våren 2005. Først med ein bachelor i Informasjon og media (No: PR, Kommunikasjon og media). Etter seks år i Volda var ho ferdig med ein mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing, og då også med arbeidserfaring i frå den maritime klynga på Møre.

salmon_585_220.jpg

VRI Møre og Romsdal med støtte til studentproduksjon

Jonathan Borge Lie og Jon Tonning er studentar ved Fjernsynsreportasje og dokumentarfilm ved Høgskulen i Volda. I dette høvet har dei laga ein eksamensfilm om den norske oppdrettsindustrien: ”Frå Hjørundfjorden til Tokyo”.

generalkonsulen_220.jpg

PR-studentane på studietur til Brüssel

- Brüssel er som eit informasjons- og kommunikasjonsknutepunkt i Europa, og for oss har forelesingar og miniseminar med norske institusjonar og selskap der nede vorte årvisse opplegg, fortel studieprogramansvarleg Jens Standal Groven ved Høgskulen i Volda.

Maritimt_tilpassa.jpg

Forskning med student-VRI

Når Høgskulen i Volda og Møreforskning tar på seg forskningsoppdrag, får studentene i Volda også lære om forskning i praksis. Gjennom VRI-prosjektet får Høgskolen i Volda hvert år tilført i overkant av 1 million kroner fra Forskningsrådet og fylkeskommunen. Møreforskning fungerer som lokalt sekretariat for disse midlene. VRI står for ”Virkemidler for Regional Innovasjon”.

Den maritime klyngja i media

Rapport frå VRI-prosjektet "Den maritime klyngja i media" er no offentleggjort. Høgskulelektor Jens Standal Groven ved Avdeling for mediefag har vore ansvarleg for prosjektet som har sett fokus på korleis nasjonal og regional presse omtalar maritim bransje i Møre og Romsdal og om media representerer verklegheita i den maritime klyngja.

TrondBerg_UlsteinVerft585_220.jpg

Journalistikkstudentar på busstur gjennom søre Sunnmøre

Kvar ligg Herøy? Kva gjer Ulstein kommune rik? Dette og meir til fekk første klasse på journalistikk ved Høgskulen i Volda svar på, då dei var på guida busstur gjennom den maritime klyngja på søre Sunnmøre

Vindu mot verda - kom på Internasjonal dag og bli inspirert!

Internasjonal dag onsdag 16.02. har fokus på verdien av internasjonalisering. Næringslivet i regionen vår, spesielt den marine og maritime sektor, er invitert for å styrke samarbeidet mellom HVO og næringslivet. En av Norges fremste coacher skal holde hovedinnlegget, flere internasjonale gjester er på vei til Volda og rundt hundre internasjonale og norske studenter er klare til å dele sine utvekslingserfaringer!

vri-tur-ulstein585_220.jpg

Studentar i planlegging og adminstrasjon studerer maritim næring

Før bachelorgradsstudentane i planlegging og administrasjon tok eksamen var dei på bedriftsekskursjon til Ulsteinvik. - Studentane hadde mellom anna god nytte av å få konkret kjennskap til utfordringar knytt til næringsutvikling og til innovasjon i den maritime næringa, fortel førsteamanuensis Nathalie Homlong, som er ansvarleg for studiet.

marin130.jpg

Tre større VRI-prosjekt mot maritim og marin næring til 1,3 mill

- Høgskulen har inngått tre større avtalar med maritim og marin næring til ein samla verdi av 1,3 mill kroner om utvikling og produksjon av film- og animasjonsprodukt med tilhøyrande pedagogisk presentasjonsmateriell, i tillegg til ein komplett kommunikasjonsstrategi med profilhandbok, melder prosjektleiar Bjørn Tafjord for VRI-prosjekta ved Høgskulen i Volda.

Maritim_130.jpg

Studentprosjekt på oppdrag frå maritim bransje

Tysdag 27. oktober presenterte studentar på informasjon og medieutdanninga sine prosjektresultat for oppdragsgivarar i den maritime sektoren på Sunnmøre. – Eg vil karakterisere disse prosjekta som dei beste som har vore levert av infostudentar i Volda, seier fagansvarleg Jan Arne Halvorsen ved AMF.

trondberg-585_220.jpg

Ulsteintilsette i engelskopplæring

Denne hausten startar 16 tilsette i Ulstein Group på Business English ved Høgskulen i Volda, eit skreddarsydd opplæringsprogram for å auka språkkompetansen mellom dei tilsette. - Vi opplever at kompetansegjevande kurs for tilsette gjev verksemda eit fortrinn, seier opplæringsleiar Trond Berg.

gimpville130.jpg

Animasjonsfestivalen: Gimpville vann pris for beste industrianimasjon

Den verdskjende animatøren Paul Wells sat i juryen som bestemte at firmaet Gimpville skulle få årets pris for industrianimasjon. I eit intervju med NRK spår han at eit kompetent miljø i Volda vil oppleve ei auka interesse for industrianimasjon. - Det er eit veksande behov i næringslivet på Sunnmøre.

gunnar-strom-585_220.jpg

Animasjonsfestivalen i Volda med fokus på industrianimasjon

Høgskulen i Volda og Vestnorsk Filmsenter set fokus på bruken av animasjon i ulike former for oppdragsfilm i samband med årets utgåve av animasjonsfilmfestivalen AnimationVolda 16.–18. september 2010. - Vi arrangerer eige seminar og konkurranse om industrianimasjon, melder Gunnar Strøm ved animasjonsutdanninga.

Groven-maritime-klyngje_585_220.jpg

Korleis ser den maritime klyngja ut i media?

Høgskulelektor Jens Standal Groven ved Avdeling for mediefag presenterte torsdag denne veka VRI-prosjektet "Den maritime klyngja i media", under årets Status og vegen vidare-konferanse i regi av NCE Maritime i Ålesund. I prosjektet spør Standal Groven mellom anna om media representerer verkelegheita i den maritime klyngja?

NTS_130.jpg

VRI hjelper NTS med presentasjon under presidentbesøk

I samband med den russiske president Medvedev sitt statsbesøk i Oslo i slutten av april laga VRI ved Høgskulen i Volda, i samarbeid med Frost Media i Ørsta, ein presentasjon for grupperinga Norwegian Technology Suppliers (NTS).

ulstein130.jpg

Historieseminar i Ulsteinvik: ”Verft i verda”

HIFO Nordvestlandet inviterer med dette til eit spanande og variert dagsseminar i Ulsteinvik laurdag 24. april 2010.

Taremareby_stortweb_(1)_220.gif

Taremareby, ein familiepark i blomstringsfasen

Taremareby er ein familiepark i utvikling og skal etablerast på Fjørtofta. Prosjektet er eit framhald av eit studentprosjekt ved Høgskulen i Volda i samarbeid med Møreforsking Ålesund og VRI.

Gerald-Emanuel.jpg

Spanande samarbeid med Wales

Høgskulen i Volda har utvikla eit tett og godt samarbeid med University of Glamorgan i Cardiff, Wales. I går, måndag, hadde vi igjen besøk frå leiar av masterutdanninga i animasjon ved dette universitetet, Gerald Emanuel, for å diskutere spanande framtidsprosjekt innan animasjon, med vekt på industriell animasjon.

vikenplay.jpg

Tidlegare voldastudent driv med lyd i merkevarebygging

Erlend Viken studerte Media, IKT og design ved Høgskulen i Volda i fjor. No har han starta eige firma som driv med lydbranding. I samarbeid med VRI-prosjektet i Volda har han utvikla ein heilheitleg lydprofil for Ulstein Group. I dag kjem Viken til Volda med suksessbandet Soup.

vri-stromek130.jpg

VRI-prosjektet: Fra 3D-animasjon til interaktiv webpresentasjon

- Animering av sjø og andre naturelement er alltid en utfordring, forteller prosjektdeltakerne. Iris Design og animasjonsmiljøet i Volda samarbeider nå om å lage webpresentasjonar av 3D-animerte produkt til maritim sektor.

vri-global-env130.jpg

VRI-prosjektet: Næringslivet etterspør industriell animasjon

Animasjonsmiljøet i Volda samarbeider med Iris Design i Ulsteinvik om å lage industriell animasjon. Global Enviro har fått laget animasjoner gjennom VRI-prosjektet. Bjørn Tafjord, prosjektleder for VRI ved Høgskulen i Volda melder om stor interesse for denne typen samarbeid.

dypvannsfisk.jpg

Dyphavsfisk på utstillingen "Dypere enn lyset" på Atlanterhavsparken

VRI og Høgskolen i Volda har sammen med Møreforsking Marin laget presentasjonmateriell av prosjekter med dyphavsfisk.

RSS Nyhende