«Kunnskap for framtida»

VRI Møre og Romsdal

VRI er et nasjonalt program som i første omgang skal vare i 10 år (2007-2017). Programmet skal ivareta både regionale prioriteringar, behov og fortrinn og nasjonale strategiar for FoU og innovasjon.

I Møre og Romsdal har VRI følgjande målsetjingar:

•  Fremje kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping
•  Få fleire bedrifter til å satse på næringsretta FoU
•  Gjøre høgskulane og Møreforsking meir attraktive som
    samarbeidspartar i forbindelse med innovasjonsprosessar
•  Komplettere det maritime innovasjonssystemet med tverrfaglige bidrag
•  Auke bustadsattraktiviteten i Møre og Romsdal

VRI i Møre og Romsdal opererer innanfor to bransjar: Maritim og Marin. Sjå eiga nettside (external link)

I tillegg til satsinga i de to bransjane, har VRI også eit eige innovasjonsforskingsprosjekt i regi av Møreforsking Volda. Her vert følgjeevaluering av hovudprosjektet med innspel og vurderingar drive av aktivitetane. Forskarprosjektet er også samtalepartnar for involverte i styringsgruppa, prosjektleiinga og dei som driver kompetansemekling.

Kommunikasjonsseminar under Forskingsdagane 2014

Bjørn Gunnar Tafjord er ansvarleg for VRI-programma ved Høgskulen i Volda.

Telefon 70 07 53 67. E-post: bjorn.tafjord@hivolda.no. Sjå kontaktside. Last ned vCard: V-card


Samarbeidspartar i VRI-prosjektet


Forskningsrådet
Møreforsking
Møre og Romsdal Fylke
Innovasjon Norge
NCE
Høgskolen i Ålesund
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Molde
Nordvest forum
Knudtzon senteret AS