«Kunnskap for framtida»

Virkemiddel

Kompetansemegling

Mål: Mobilisere bedrifter til å sette i gang forsknings- og utviklingsaktiviteter i samarbeid med høgskoler og forskningsmiljø.
Les mer...

Forprosjekt

Mål: Forprosjektmidlene skal stimulere enkeltbedrifter eller bedrifter i samarbeid til å gjennomføre innovasjonsprosjekter og forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid.
Les mer...

Personmobilitet

Mål: Overføre kunnskap mellom bedrifter, forskere og høgskoler
Les mer...

Læringsarena

Mål: Samle involverte aktører for å drive erfaringsutveksling, nettverksbygging og idé-generering.
Les mer...

Internasjonalisering

Mål: Styrke det internasjonale samarbeidet om FoU og få tilført internasjonal spisskompetanse.
Les mer...