«Kunnskap for framtida»

Organisering

Styringsgruppen:

Bergljot Landstad (leder) - Møre og Romsdal Fylke
Arild Hervik - Høgskolene
Per Erik Dalen - NCE Maritime
Anne Ullahamar - Innovasjon Norge
Roar Tobro - Møreforsking AS
Iren Stoknes - Epax AS
Per Olav Heggem - LO
Arthur Almestad - Norges Forskningsråd

Prosjektansvarlig:

Roar Tobro - Møreforsking AS

Prosjektleder samhandlingsprosjektet:

Øyvind Herse - Møreforsking AS

Prosjektleder forskerprosjektet:

Finn Ove Båtevik - Møreforsking Volda

Maritim VRI, kompetansemeglere:

Hans Petter Hildre - Maritim teknologi, Høgskolen i Ålesund
Jostein Berge - Maritim teknologi, Høgskolen i Ålesund
Bjørn Tafjord - Media, Høgskolen i Volda
Roar Lervik - Logistikk, Høgskolen i Molde
Oddmund Oterhals - Logistikk, Møreforsking Molde

Marin VRI, kompetansemeglere:

Knut Sjåstad - Høgskolen i Ålesund
Margareth Kjerstad - Møreforsking Marin
Kari Lisbeth Fjørtoft - Møreforsking Marin

VRI Nordmøre, kompetansemeglere:

Terje Bach - Møreforsking AS