Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder ved Senter for praksisrett utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Videre er han ansatt som professor II ved BI. Han har arbeidet som lærer og i mange år som forsker innenfor skolefeltet. Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og en rekke artikler om ulike pedagogiske emner, og han er en mye brukt foredragsholder.