Niels Egelund

Niels Egelund er leiar for Center for Strategisk Uddannleses forskning og Kompetence Udvikling ved Aarhus Universitet. Egelund har hatt ei særleg interesse for det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, med fokus på spesialundervisninga sine effekter. Egelund har mellom anna leia den danske delen av den internasjonale Pisa-undersøkinga.