Speed-prosjektet

Gro Løken

Gro Løken er ansatt ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU)  ved Høgskolen i Hedmark. Hun har master i tilpasset opplæring og videreutdanning i flerkulturell pedagogikk og flerkulturell forståelse. Hun har lang erfaring fra grunnskole og videregående opplæring både fra undervisning og som spesialpedagogisk veileder og koordinator.  En del av stillingen ved SePU innebærer undervisning i pedagogikk ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Høgskolen med tanke på å tilføre pedagogikkutdanningen ny forskningsbasert kunnskap. Ved SePU  er hun involvert i en rekke FOU-prosjekter om læringsmiljø og ledelse av læring og  er prosjektleder for et kompetanse hevingsprosjekt i Nordre Land. Hun har vært medforfatter på en rekke publikasjoner og rapporter.

Med bakgrunn fra grunnskole og videregående opplæring har jeg jobbet med spesialundervisning både som lærer og veileder og jeg kjenner praksisfeltet godt. Jeg har gjennom deltagelse i ulike Fou-prosjektene om temaet fått være med på å forske på ulike sider ved spesialundervisning. Dette er et spennende forskningsfelt som jeg deltar i med stor interesse og engasjement. Jeg er interessert i hvordan spesialundervisning utføres i praksis og mitt bidrag vil være å delta i kartleggingen og se på sammenhengen mellom spesialundervisning og ordinær opplæring