Speed-prosjektet

Thor Ola Engen

Thor Ola Engen, professor, Høgskolen i Hedmark, LUNA, er lærerutdannet (1967) og Cand. Paed. (1976). Jeg har arbeidet i grunnskolen og ved Høgskolen i Hedmark siden 1973, og har undervist både på allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning, i spesialpedagogikk og i flerkulturell pedagogikk. For tiden leder jeg et NFR-prosjekt om Barnehagen i rurale områder og for mastergradsutdanningen i Tilpasset opplæring. Jeg er også medlem av kjernegruppa for PhD-studiet Profesjonsrettede lærerutdanningfag. Har tidligere han bl.a. vært involvert i evalueringen av Reform 97 (2000 – 2002) og vært leder av NFR- prosjektet Teacher Education as Part of Multicultural Nation Building (2004 – 2007). 

Jeg har skrevet flere bøker og artikler, bl.a. Dobbeltkvalifisering og kultursammenlikning (1989, Tilpasset opplæring for majoritets- og minoritetsbarn under L97 (2004) sammen med Karl Jan Solstad og Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Sammen med Lars Anders Kulbrandstad. De siste årene har han skrevet mye om temaer tilknyttet nasjonsbygging og tilpasset opplæring.

I dette prosjektet er hovedinteressen hva som skjer med de minoritetsspråklige elevene innenfor spesialundervisningen. Selv om de fleste elevene i denne kategorien har krav på et tilbud etter § 2-8 i Opplæringsloven, ser det ut som de fleste havner i ulike typer spesialpedagogiske tiltak.

E-postadresse: Thor.Engen@hihm.no