«Kunnskap for framtida»

Entreprenørskap - Strategi i opplæring og utdanning

Nyhende

inglu_220.jpg

Fann svaret på eiga utfordring

Gruppa som stakk av med sigeren under innovasjonscampen for grunnskulelærarstudentar var midt i målgruppa for oppdraget dei fekk, men ante ikkje svaret. Det fekk dei løyst i løpet av eit hektisk døgn.

Grcamp_1.plass_220.jpg

Vann gründercamp med livreddande løysing

Ein idé om korleis ein kan hindre brann, redusere skadeomfang og redde liv ved brann i tunnelar, stakk av med sigeren i gründercampen for grunnskulelærarstudentane på Høgskulen i Volda.

Olbrygg_220.jpg

Historiske Volda-studentar til NM for studentbedrifter

Volda Studentbryggarlaug vann pris for beste kulturbedrift i ein studentbedrift-konkurranse og sikra seg plass i NM for studentbedrifter.

IMG_0295_220.jpg

GRÜNDERCAMP FOR GLU-STUDENTANE

Studentar på andre året i grunnskulelærarutdanninga har denne veka fått opplæring i organisering og avvikling av programmet Gründercamp. Åtte lokale oppdragsgjevarar gav studentane utfordringar som skulle løysast i løpet av 24 timar.

ue_220.jpg

Forretningssamarbeid på tvers av landegrenser

Er du interessert i internasjonalisering og samarbeid med Russland? Ungt Entreprenørskap (UE) tilbyr no eit entreprenørskapsprogram med tre samlingar i Russland og Noreg studieåret 2014-15.

IMG_4678_220.jpg

Kulturfestival som eksamensprosjekt

Fire studentar på emnet Entreprenørskap i kulturnæringar arrangerar 7.juni festivalen Exit Volda som ein del av eksamen.

emax2.jpg

EMAX Norge 2014 - for unge som brenner for entreprenørskap

Er du mellom 18 og 25 år og brenner for entreprenørskap og ledelse? På Lillehammer fra 3.–6. august får du fire dager med uvurderlig kunnskap og trening - helt gratis.

_MG_3537_220.jpg

Kurs i innføring i forretningsplan

8. april er det gratis kurs på Høgskulen i Volda for dei som ønskjer å utvikle ein forretningsidé.

janne_heggvoll_knapp.jpg

Entreprenørskap i undervisninga

- Pedagogisk entreprenørskap kan vere ein metode for meir kreativitet og nyskaping innanfor alle fag, meiner Janne Heggvoll, høgskulelektor ved Seksjon for kunst og handverk. No har ho søkt og fått midlar frå Utdanningsdirektoratet til å lage kurs for lærarar i ungdoms- og vidaregåande skular.

INFO_FOTO_STUDIESITUASJON_Kunst_og_handverk_web_LINE_SJOHELLE_2012_1_3_220.jpg

Det første entreprenørskapsemnet ved HVO startar i januar

Seksjon for formgiving, kunst og handverk startar emnet Entreprenørskap i kulturnæringar over nyttår. Søknadsfristen er 25. november.

IMG_1858_220.jpg

Gründercamp for GLU-studentane

Studentar på andre året i grunnskulelærarutdanninga har denne veka fått opplæring i organisering og avvikling av programmet Gründercamp. Fem lokale oppdragsgjevarar gav studentane utfordringar som skulle løysast i løpet av 24 timar.

INFO_FAGLEGE_ARRANGEMENT_Grundercamp_2012_Bjorn_Tafjord-130.jpg

Frå ide til produkt på 24 timar

Studentar på andre året i grunnskulelærarutdanninga har denne veka fått opplæring i organisering og avvikling av programmet Gründercamp. Åtte bedrifter gav studentane oppdrag som skulle løysast i løpet av 24 timar. Dette resulterte i mellom anna slagord, reklamefilmar og ein nøkkelring.

vinner_gründercamp130.jpg

Vann pris for beste gründeridé

Høgskulen i Volda har denne veka teke imot tre grupper frå Ørsta ungdomsskule for gründercamp. Ei av gruppene stakk av med sigeren. Dei laga ein applikasjon for smarttelefonar, som skal gi nye studentar og andre informasjon og hjelp til å finne fram på høgskulen sitt campusområde. I alt deltok 24 grupper på gründercamp ved ulike verksemder i regionen.

VinnarGC2011.jpg

Gründercamp 2011

Studentar frå andre året i grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda har denne veka fått opplæring i organisering og avvikling av programmet Gründercamp. Bedrifter og institusjonar gav studentane oppdrag som skulle løysast i løpet av 24 timar. Torsdag presenterte dei produkta for jury, presse, høgskuletilsette og medstudentar.

VinnargruppeFurene130.jpg

Studentar ved lærarutdanninga fekk kurs i Gründercamp

Studentar frå det andre året i allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda har denne veka fått opplæring i organisering og avvikling av programmet Gründercamp.

Vinnargr7EpsilonstolWEBframside.jpg

Vellukka Gründercamp for lærarstudentar ved Høgskulen i Volda

3. – 4. februar var det Gründercamp for lærarstudentane på andre året. På Henrik Kaarstad-huset møtte forventingsfulle studentar for å bli inndelt i grupper og få utdelt kvart sitt oppdrag frå ei bedrift i Volda og Ørsta-området.

bilde_130.jpg

Med Ivar Aasen rundt livet

Fire allmennlærarstudentar hadde i vinter Ivar Aasen-tunet som oppdragsgivar på ein gründercamp, og resultatet har alt blitt ein stor salssuksess på nettbutikken til Aasen-tunet.

Forny_130.jpg

Høgskular vil FORNYe Midt-Noreg

To gonger i året møtest fleire høgskular frå region Midt-Noreg til idéutveksling og formidling. Desse utgjer ei nettverksgruppe til Forskingsrådsprogrammet FORNY, og sist veke var Høgskulen i Sør-Trøndelag vertskap for nettverksgruppa.

1208247820.pjpeg.jpg

Dagsseminar om nyskaping, 17. april kl. 09.00-13.30 i Berte Kanutte 158

Seminaret er aktuelt for både studentar og tilsette, og vil sette søkelys på kommersialisering av forskingsresultat og nyskapande studentarbeid. Har du ein forretningside basert på forsking eller nyskapande arbeid? Seminaret vil gi deg tips til korleis du kan utvikle ideen vidare.

1205228730.pjpeg.jpg

Høgskoleforskning møter næringslivets behov

Høgskolelektor Bjørn Gunnar Tafjord ved Høgskulen i Volda (HVO) er prosjektleder for Forskningsrådsprogrammene VRI og FORNY. Målet med disse prosjektene er å bidra til innovasjon og videreutvikling av samarbeidet mellom HVO og det regionale næringsliv.

1165527837.pjpeg.jpg

FORNY-midlar på 200.000 kroner til HVO

6. desember sa programstyret for FORNY ja både til HVO sin eigen søknad på kr 200.000 og til FORNY Møre, som søkte om og fekk 150.000 kr. - Dette er svært gledeleg, ikkje minst med tanke på regionalt samarbeid, melder høgskulelektor Bjørn Gunnar Tafjord, som er prosjektleiar for FORNY HVO 2007.

1189962240.pjpeg.jpg

Høgskulen i Volda fokuserer på kvinner og verdiskaping

I samarbeid med Noregs forskningsråd arrangerer Høgskulen i Volda den 17. og 18. oktober eit inspirasjonsseminar for kvinnlege tilsette/forskarar og studentar for auka verdiskaping i vårt distrikt. -Vi vil gi inspirasjon, ideutvikling og konkretisering av kommersialiserbar kunnskap og forsking, med mål om å mobilisere kvinner til å skape nye arbeidsplassar, seier Bjørn Gunnar Tafjord, prosjektleiar for forskningsprogramet FORNY.

1181729439.pjpeg.jpg

Samarbeid skal gi økt nyskaping

30.mai ble det arrangert en workshop i Trondheim som samlet høgskoler og forskningsinstitusjoner i Midt-Norge om tema innovasjon og nyskaping. Hensikten med workshopen var å sette fokus på samarbeidstiltak som på sikt skal øke antall bedriftsetableringer fra høgskole- og forskningsmiljøene i regionen.