«Kunnskap for framtida»

Med i internasjonalt samarbeid

Publisert: 08.03.2017 08:50 av Per Straume

– Vi ønsker å utfordre studenter til å finne formidlingsformer som er tilpasset dagens kommunikasjonsverden, og som kan bidra til at minnene om Holocaust ikke forsvinner, sa førsteamanuensis Thomas Lewe fra Avdeling for mediefag ved HVO da han nylig presenterte prosjektet «Rethinking Memory Culture».

lewe2_620.jpg
Workshop i Lodz, Polen – høsten 2016. Deltakere fra Polen, Tyskland og Norge foran Dialogue Center i Lodz.

Det gjorde han på et seminar arrangert av Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (UiB). Seminaret under tittelen «Between Languages» tok for seg hvordan ulike former for visuelle uttrykk kunne generere refleksjon og åpne opp for dialog i møte mellom «vi» og «de andre».

Jødisk getto som utgangspunkt

Lewe fortalte at prosjektet hadde den jødiske gettoen i den polske byen Lodz som utgangspunkt når han og kollegaer ved Høgskulen i Volda tok initiativet til etableringen av et flerfaglig og flerkulturelt samarbeidsnettverk. Hensikten er at studenter og lærere jobber med visualisering av konseptideer relatert til gettoen som Nazi-Tyskland etablerte i byen mellom 1939 og 1944. Prosjektet hadde sin første workshop i Lodz høsten 2016 med 18 studenter, blant dem sju fra avdeling for mediefag ved HVO.

På den første workshopen deltok også blant annet professor Hilde Kramer og førsteamanuensis Geir Goosen. Begge er ansatt ved Fakultetet for kunst, musikk og design (UiB), og er en del av samarbeidsnettverket som i tillegg består av Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe (Lemgo, Tyskland), Universitetet i Lodz (Polen) og Marek Edelmann Dialog Center i Lodz (Polen).

Mangfoldig forskning

Formidling var en viktig del av prosjektet, forteller Lewe. I tett samarbeid med Dialog Center i Lodz, og organisasjoner i Norge og Tyskland (bl.a. Holocaust Senteret i Oslo) er det planlagt å publisere resultatene av de årlige workshopene overfor et bredere publikum ved 75-års markeringen for tilintetgjøringen av gettoen i Lodz i 2019. Direktør ved Dialog Center i Lodz, Joanna Podolska, uttrykte stor interesse for at noen av konseptideene skulle bli satt ut i livet. Podolska viste til at de har vært involvert i liknende prosjekt i Polen tidligere, og Dialog Center vil være et bindeledd mellom disse tiltakene og Lodz-prosjektet.

I tillegg til undervisning ved de årlige workshop-aktivitetene skal en samarbeide på tvers av nettverket. Så langt har det resultert i et felles konferansepaper mellom forskere ved UiB og HVO til årets Cumulus-konferanse i Kolding, Danmark, samt tilsagn til deltakelse på årets Fjordkonferanse i Loen.

lewe1_620.jpg
Førsteamanuensis Thomas Lewe presenterer prosjektet “Rethinking Memory Culture” på seminaret “Between Languages” ved UiB.

– Det er viktig å presisere at prosjektet blir forstått som utgangspunkt for mangfoldig forskning - både i retning mediebruk, visuell formidling og design, men også i en historisk og politisk kontekst, der ytringsfrihet og likestilling er sentrale temaer, forklarer Lewe som er knyttet til forskergruppen som jobber med mediedesign ved HVO.

Felles plattform med UiB

Lewe peker på at HVO i sin strategiplan legger opp til et tettere samarbeid med UiB, og at dette prosjektet er et eksempel på hvordan det kan videreutvikles. Han var optimistisk med tanke på den videre framdriften i prosjektet:

– Vi planlegger felles møter og akademiske prosjekt med våre kollegaer ved UiB, og vi ønsker å skape en felles plattform med rom for diskusjoner, forskning og tverrfaglighet. Vi gleder oss til å videreutvikle det gode samarbeidet mellom Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen, sier Lewe.