«Kunnskap for framtida»

Populær skriftserie

Publisert: 06.02.2017 14:10 av Per Arne Brandal

– Den mestpubliserende kanalen i Norge for teologi- og religionsfaglige publikasjoner er «Kyrkjefag profil» som drives av Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda, sier dosent Jan Ove Ulstein.

– Det er de senere årene en tydelig økt etterspørsel fra forskere og fagmiljø utenfor Høgskulen i Volda (HVO) for å gi ut bøker på skriftserien. Om lag halvparten av bidragene er kommer fra eksterne forfattere, enten i samarbeid med HVO eller som uavhengige prosjekter, sier Ulstein.

JOUlstein_620.jpg

Jan Ove Ulstein.

Kyrkjefag profil er en vitenskapelig, fagfellevurdert, skriftserie på nivå 1 i det norske publikasjonssystemet. Fra 2001 til i dag er det utgitt 28 bøker i serien.

Redaksjonsrådet består av HVO-forskerne professor Anders Aschim, professor Arne Redse og førsteamanuensis Knut-Willy Sæther.