«Kunnskap for framtida»

Vatne tilsatt som dosent

Publisert: 18.01.2017 11:15 av Per Straume

Bente Vatne har fått opprykk til dosent, og er tilsatt i en stilling ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Vatne har arbeidet ved høgskolen siden 1991 og undervist i pedagogisk teori og praksis/pedagogikk på ulike nivåer i lærerutdanningene.

dosent620.jpg
Bente Vatne ble gratulert av Arne Myklebust, dekan ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, etter opprykket til dosent.

Bente Vatne er utdanna førskolelærer fra Høgskulen i Volda i 1976. Hun tok hovedfag i pedagogikk, Cand polit-grad ved Universitetet i Oslo i 2002. Vatne har godkjent formell del av doktorgradsutdanning fra Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet i 2006. I tillegg til de obligatoriske kursene i forskerutdanninga har hun tatt kurs tilsvarende 30,5 studiepoeng (den valgfrie delen) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo.

Variert bakgrunn

Hun har allsidig erfaring fra undervisning og veiledning på masterstudier, på etter- og
videreutdanningstilbud og på BA-studiene BLU og GLU (1-7). Undervisningstema som nevnes spesielt, er metode, klasseromsforskning, tilpasset opplæring, læringsstrategier,
barnehageforskning, barnehagepolitikk, de yngste barna i barnehagen og veiledning. Hun
har erfaring med undervisning gjennom bruk av Adobe Connect.

Vatne har utviklet, ledet og gjennomført ulike etter- og videreutdanningstilbud for
barnehagelærere og grunnskolelærere, og hatt ansvar for utvikling av studietilbud,
studiemodeller, studieprogram og studieemner både i BLU og GLU. Hun har de siste fem årene vært faglig koordinator for tilsatte i pedagogikk på BLU, og har i den forbindelse hatt en sentral rolle i implementering av ny barnehagelærerutdanning (BLU) ved Høgskulen i Volda, noe som også innebærer tett samarbeid med kollegaer fra ulike fag. Vatne har også vært instituttleder for Institutt for pedagogikk i to år (2007-2009).

Aktiv i forskningsnettverk

Hun har initiert, planlagt, gjennomført og deltatt i profesjonsrettede nasjonale og
internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter, samt hatt ansvar for skriveseminarer for kollegaer på førstelektorprogram og nasjonal konferanse om veiledning. Vatne har i mange år deltatt i internasjonale forskernettverk knyttet til NERA, AERA, Universitetet i Gøteborg og Universitetet på Færøyene. Fra 2016 er hun deltaker i et nytt nordisk forskningssamarbeid om barnehager som ledes av Universitetet i Gøteborg. Hun er medlem i to undergrupper vedrørende barnehagelærerutdanning i UH NettVest.

Vatne tematiserer sitt forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot yrkesfeltet på følgende måte:
• Reformpolitikk, utdanningspolitikk og endring
• Begynneropplæring og pedagogiske virkemidler
• Pedagogiske innhold i barnehagen
• Innhold i barnehagelærerutdanninga - pedagogikkfaget og vurderingsformer.