«Kunnskap for framtida»

Forskingsprosjekt

Kva forskar HVO-tilsette på? Nedanfor finn du ein kort presentasjon av nokre aktuelle FoU-prosjekt innanfor satsingsområda til HVO, med vekt på nettverks- og større samarbeidsprosjekt. Meir utfyllande informasjon ligg på heimesidene til dei enkelte prosjekta.

 

Pågåande prosjekt

 Avslutta prosjekt