«Kunnskap for framtida»

Forskingsmelding

Høgskulen i Voldas FoU-melding gjev eit oversyn over kompetanse, forskings- og formidlingsaktivitet og status på desse områda i høve til høgskulens strategi. Det er styret som godkjenner meldinga.