«Kunnskap for framtida»


Forskingsdagane gjev kvar år eit eineståande høve til å vise fram breidda i forskinga ved høgskulen til eit variert publikum både lokalt og regionalt.

Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda vert arrangert 21.–28. september 2017. I år er det nasjonale temaet "Verdiar".

Hva er en ressurs, hva er en vare? Og hvordan har dette forandret seg opp gjennom historien? Hvordan kan vi finne – eller skape nye ressurser i dag og gjøre dem om til verdier? Hvem bidrar til verdiskaping og hvem tjener på den? Hvem fastsetter verdiene? Hvilke immaterielle verdier burde vi sette mer pris på?

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.