«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan. I 2016 er det nasjonale temaet «Grenser».

Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1.000 arrangement over heile landet, og vert i 2016 arrangert for 22. gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med uni­versitet, høg­skular, forskings­institutt, bibli­o­tek, museum og næringsliv står bak.

Arrangementa er gratis og opne for alle.

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.

Heftet for Forskingsdagane 2016

Forskingsdagane på facebook

FORSKINGSDAGANE 2016 VED HØGSKULEN I VOLDA:

Torsdag 22/9   Torsdag 22/9   Fredag 23/9   Fredag 23/9
     

Grenseoverskriding 
eller grensesetjing?

 

Animasjon i Volda

 

FOU-prisen 2016

 

«A Train to Spain» 

Laurdag 24/9   Laurdag 24/9   Laurdag 24/9   Søndag 25/9
     

Grensesprengjande
rørsleleik

 

 «12-konsert» i Volda kyrkje

 

 Samfunnshistorisk
vandring i Volda

 

Matkultur i Volda Bygdetun 

Søndag 25/9   Søndag 25/9   Måndag 26/9   Måndag 26/9
     

 Høgmesse i Volda kyrkje

  Bibel over alle grenser   Egypts første grensekrig  

Ora et labora 

Måndag 26/9   Måndag 26/9   Måndag 26/9   Tysdag 27/9
     

Juridiske grenser

 

Digitale grenser? 

 

Mastermøte - dokumentar
og journalistikk

 

Samfunnsplanleggings-dagen 

Tysdag 27/9 Tysdag 27/9 Tysdag 27/9 Tysdag 27/9

Mastermøte - undervisning
og læring

Avhandlingsforum 

limIT unlimIT  Det siste limet


Tysdag 27/9

Tysdag 27/9

Tysdag 27/9

Tysdag 27/9

  

   
Intervalltrening i teori og praksis

Animerte grenser 

Fagseminar for praksislærarar 

Pecha Kucha på Rokken 

Onsdag 28/9

Torsdag 29/9

Torsdag 29/9 Torsdag 29/9

  

 

   
Onsdagskviss på Rokken

Sørstatane og presidentvalet i USA 

Kulturkrigen i USA   

Forskingsdagane 2016