«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2015

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år blir det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan.

Forskingsdagane 2015 ved Høgskulen i Volda vart arrangert 17.-22. september 2015. I 2015 var det nasjonale temaet "Mat". www.forskningsdagene.no

Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1.000 arrangement over heile landet, og blir i år arrangert for 21. gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med universitet, høgskular, forskingsinstitutt, bibliotek, museum og næringsliv står bak.

Arrangementa er gratis og opne for alle.

 

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.

Programheftet for Forskingsdagane 2015

 

Forskingsdagane 2015 Ved Høgskulen i Volda:

Torsdag 17/9   Fredag 18/9   Fredag 18/9   Fredag 18/9
     

Matvitenskap og matkultur

 

Sushi-workshop for ungdom

  Utdeling av FoU-prisen  

Kontekstbasert undervisning

Laurdag 19/9   Laurdag 19/9   Laurdag 19/9   Laurdag 19/9
     
Barn, friluftsliv og mat   

Mat for både fattig og rik

 

Samfunnshistorisk vandring

 

Interaktiv multisensorisk performance - smak og lyd

Søndag20/9   Søndag20/9   Måndag 21/9   Måndag 21/9
     

Matkultur i Volda Bygdetun

  Mat for sjela - Operaen Is-slottet som film   Mat og patriotisme  

Den gode turen

Måndag 21/9   Måndag 21/9   Tysdag 22/9   Tysdag 22/9
     

Mastermøte i dokumentar og journalistikk

 

Mat og religion

  Mastermøte under Forskingsdagane  

Samfunnsplanleggings-dagen

Tysdag 22/9 Tysdag 22/9 Tysdag 22/9 Tysdag 22/9Fagseminar for praksislærarar

Bra mat

Animert mat Pecha Kucha på Rokken

 

 

 

   
Forsking på plakaten 

 

   

 


Forskingsdagane2015