«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2014

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år blir det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan. I 2014 var det nasjonale temaet «Kommunikasjon». www.forskningsdagene.no

Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1.000 arrangement over heile landet, og vart i 2014 arrangert for 20. gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med universitet, høgskular, forskingsinstitutt, bibliotek, museum og næringsliv står bak.

Arrangementa er gratis og opne for alle.

Forskingsdagane 2015 ved Høgskulen i Volda vert arrangert 18.-22. september 2015. I 2015 er det nasjonale temaet "Mat".

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.

Programheftet for Forskingsdagane 2014

 

Forskingsdagane 2014 Ved Høgskulen i Volda:

Fredag 19/9   Fredag 19/9   Laurdag 20/9   Søndag 21/9
       

Utdeling av FOU–prisen med opning av Forskingsdagane

 

Jazzseminar:
Samspel og kommunikasjon

  Samfunnshistorisk
vandring
 

Matkultur i
Volda Bygdetun

Søndag 21/9   Søndag 21/9   Måndag 22/9   Måndag 22/9
     
Levemåtar og tenkemåtar i Fiskar-Noreg      

Om Arne Garborg og
Kjartan Fløgstad

 

Selfies
- På scenen og i kulissene

 

1814 og Volda –
Eit blikk på 1814
nedanfrå
 

Måndag 22/9   Måndag 22/9   Måndag 22/9   Tysdag 23/9
     

Communicating Absence

  Ung på Søre Sunnmøre   Pecha Kucha på Rokken  

Krisekommunikasjon
i det moderne
samfunn

Tysdag 23/9   Tysdag 23/9   Tysdag 23/9   Tysdag 23/9
     

Mastermøte i nynorsk skriftkultur

 

Mastermøte i undervisning og læring, spesialped.

  Mastermøte i kulturmøte  

Samfunnsplanleggings-dagen

Tysdag 23/9 Tysdag 23/9 Tysdag 23/9 Tysdag 23/9
Mastermøte i helse- og sosialfag

Mastermøte i samfunnsplanlegging
og leiing

Kommunikasjon i møte med innvandrarar Fagseminar for praksislærarar
Tysdag 23/9

Tysdag 23/9 

Tysdag 23/9
 

 

   
Temadag om kommunikasjon og musikk 

Å forstå med heile seg 

Mastermøte i dokumentar
og journalistikk