«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2012

19. – 30. september

I 2012 var overordna tema «Samfunn» og slagordet var «Den menneskelege faktor». I Volda markerte vi dette temaet med fleire samfunnsrelevante arrangement .

 

Onsdag 19. Onsdag 19. Torsdag 20. Torsdag 20.
FoU-prisutdeling Forskar-standup Mediedekninga
etter 22. juli
Å dokumentere ein tragedie
       
Fredag 21. Fredag 21. Fredag 21. Fredag 21.
Er nynorsken
eineståande?
Rollepress i
vaksenutdanning
Frå eineveldet
til demokratiet
Religiøse forteljingar
i barnehagen
       
Mandag 24. Mandag 24. Mandag 24. Mandag 24.
Eldreuniversitetet:
Animasjon/Animation
Uhøfleg eller
misforstått?
Sammfunnsplan-leggingsdag Mastermøte
       
 Tysdag 25. Fredag 28. Laurdag 29. Søndag 30.
 Lærarar for
framtida
Det Amerikanske
valet
Matkultur på
Bygdetunet
Lokalhistorisk dag