«Kunnskap for framtida»

Eldreuniversitetet: Animasjon/Animation

Ein animasjon eller animasjonsfilm er ein illusjon av rørsle som oppstår når ein syner stilleståande bilete fortløpande etter kvarandre. Det er også fellesnemninga for ulike film- og visualiseringsteknikkar som skaper eit slikt synsbedrag eller inntrykk av liv og rørsle.

Animasjon blir stadig meir populært som medium og teknikk. Det blir også nytta også som verkty i «vanlege filmar» for å skape ei meir tiltalande visuell framsyning, som i den norske filmen Trolljegeren.

I dette foredraget vil Dave King, ved Avdeling for mediefag, fortelje om korleis ein animasjonsproduksjon vert sett saman og produsert, ved å bruke eit oppdrag frå Raindog Studios, Volda, som eksempel. Han vil ta oss med gjennom alle stega i prosessen – frå før-produksjon av karakterutsjånad og storyboard til ferdig animasjon.

King underviser i animasjon ved høgskulen og er medeigar i Raindog Studios. Han var kunstnarleg leiar for musikkvideoen til U2s hit-singel «Hold me, thrill me, kiss me, kill me», som tidlegare i år vart kåra til ein av tidenes beste animerte musikkvideoar av bladet Rolling Stone magazine.


Tid: Måndag 24. september, kl. 13.30-14.30

Stad: Store auditorium, Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda

 

Arrangementet er i samarbeid med Eldreuniversitetet. Foredraget er på engelsk.

 

***

Animation

Animation refers to the recording of any image which goes through changes over time to portray the illusion of motion. The technique can trace its roots back to at least 180 AD, but the first true animated film did not appear until 1906. Animation is becoming more and more popular as a medium, and is also used as a tool in “regular movies” to create a more compelling visual display, as in the Norwegian movie Troll Hunter. Famous animated movies are Toy story, Ice age, and Fantasia (Mickey Mouse).

Dave King is a teacher of animation at Volda University College, and co-owner of Raindog studios in Volda. He was the art director for the music video of U2’s “Hold me, thrill me, kiss med, kill me”, which earlier this year his was voted best animated music video of all times.

In the lecture King will be talking about the way in which an animation production is put together and produced, using a case from Raindog studios as an example. He will take us through every step of the process – from the pre-production of character designs and storyboard, through to final animation.

The event is organised in collaboration with Eldreuniversitetet. The lecture is in English.

 

Time: Monday 24. September, kl. 13.30-14.30

Place: Berte Kanutte 161, Volda University College