«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2011

                  23. september–2. oktober 2011

Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1000 arrangement over heile landet, og vart i år arrangert for 17. gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med universitet, høgskular, forskingsinstitutt, bibliotek, museum, kommunar og næringsliv står bak. Arrangementa er gratis.

FN har erklært 2011 for Kjemiens år, og kjemi vart difor hovudtema for Forskingsdagane 2011 – les meir her.


Omtale av arrangement ved HVO under Forskingsdagane 2011:
                                 

Fredag 30/9   Torsdag 29/9        

         

Knallforelesing  

 "Ei knall førelesing" (Møre)

  FoU-prisutdeling        

                                                 

Programet for Forskingsdagane 2011 i Volda:

Laurdag 24/9   Søndag 25/9   Mandag 26/9   Mandag 26/9
       

Historisk skulevandring

  Matkultur i Bygde-
tunet
  Skule i Afrika –
Skule i Noreg
  Klimaseminar
Måndag 26/9   Tysdag 26/9   Onsdag 28/9   Onsdag 28/9
     
Gir kultur betre helse?
                         
  250 år med høgare
utdanning
  Kva skjer med
Sunnmøre?
 
  Glimt frå matematikk-
didaktisk forsking
Onsdag 28/9    Torsdag 29/9   Torsdag 29/9    Torsdag 29/9
           
Kven trur du at du er?   FoU-prisen til Historisk
institutt
 
  Mastermøte Kulturmøte   Leik med ord –
Ord med leik
Torsdag 29/9   Torsdag 29/9   Fredag 30/9   Fredag 30/9
     
En skole for livet   Møtearena Forsking   Mastermøte samfunnsfag  

Kjemikaren –
frå trollmann til forskar