«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2010

                  23. september–3. oktober 2010

Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1000 arrangement over heile landet, og vert i år arrangert for 16. gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med universitet, høgskular, forskingsinstitutt, bibliotek, museum, kommunar og næringsliv står bak. Arrangementa er gratis.


Program for Forskingsdagane 2010 i Volda:
                     

Torsdag 23/9   Fredag 24/9   Fredag 24/9   Søndag 26/9
Per Halse   Tor-Johan Ekeland   Illustrasjon: Lærar med elevar   Illustrasjon: Bringebær 

Klokkardansk eller folkeleg norsk?

  Utdeling av FoU-prisen   Mastermøte spesialpedagogikk   Matkultur på bygdetunet
Måndag 27/9   Måndag 27/9   Tysdag 28/9   Tysdag 28/9
Per Magne Aadnanes   Marie Nedregotten Sørbø   Norsk presses historie i 4 bind   Jon Olav Myklebust
Frå demonfrykt til engletru
                         
  Jane Austen på film    Norsk presses historie   Tusen dagar på to timar
Torsdag 30/9    Torsdag 30/9   Fredag 1/10    23/9–3/10
Illustrasjon: Kartutsnitt Møre og Romsdal    Karen Brænne    Illustrasjon: Studenter på Avdeling for samfunnsfag    Utsnitt av posterutstilling Forskings på plakaten
Samfunnstrekk i Møre
og Romsdal
  Holsaum og dorullforming   Mastermøte samfunnsfag   Forsking på plakaten