«Kunnskap for framtida»

Temadag - Lærarar for framtida

Ei av dei viktigaste utfordringane i utdannings-Noreg er å sikre tilgangen på gode lærarar. Fire leiande fagfolk ser nærare på korleis lærarutdanninga bør bli innretta for å nå dette målet. Sentrale tema vil vere kva som er ei god lærarutdanning, korleis forskingsbasert undervising kan styrke lærarutdanninga,  kva profesjonsutdanningar kan lære oss, og kva lokalisering av høgre utdanning har å seie for tilgangen på lærarar i distrikta.

Beskrivelse av arrangementet

Arrangementet vart streama live av studentar frå Media, IKT og Design (MID) ved Høgskulen i Volda, og opptaka er lagt ut her:


Peder Haug – Kva er ei god lærarutdanning?
Lars Inge Terum
Lærarutdanning som profesjonsutdanning


 


Kåre Heggen
Lokalisering av høgre utdanning og tilgang på lærarar


 

 

Paneldiskusjon – Peder Haug, Lars Inge Terum, Kåre Heggen