«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2008

Forskingsdagane i 2008 vert arrangert i perioden 19. - 29. september.

Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1000 arrangement over heile landet, og vert i år arrangert for fjortande gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med universitet, høgskular, forskingsinstitutt, bibliotek, museum, kommunar og næringsliv står bak. Arrangementa er gratis.

Program for Forskingsdagane i Volda:

Fredag 19. september kl. 11.00, Berte Kanutte-huset, biblioteket:
Utdeling av FoU-prisen for 2008 til forskar Finn Ove Båtevik ved Møreforsking Volda.
Tale ved rektor, kunstnarleg innslag og lett servering.

Meir informasjon

Tysdag 23. september kl. 12.15, Berte Kanutte-huset, vesle auditorium:
Leik med digitale verktøy i barnehagen – til støtte eller hinder for utvikling av sosial kompetanse?
Boklansering og seminar med Lila Moberg og Nora Lindén.
         
Meir informasjon   |   Påmelding

 

Tysdag 23. september kl. 19.00, Berte Kanutte-huset, vesle auditorium:
Fysisk aktivitet – resepten for ein god alderdom?
Foredrag med Kjetil Høydal.

Meir informasjon

Onsdag 24. september kl. 13.15, Berte Kanutte-huset, store auditorium:
Sjølvsagt skriv og les vi nynorsk!
Seminar arrangert av Nynorsksenteret.

Meir informasjon

Torsdag 25. september kl. 12.00, Henrik Kaarstad-huset, rom 204:
Klimautfordringane kva kan vi gjere lokalt?
Presentasjon av prosjektet Lokal klimaplanlegging, Grønn Hverdag, Regnmakerne m.fl. Meir informasjon

Torsdag 25. september kl. 19.00, Berte Kanutte-huset, vesle auditorium:
Haremets nakne sannhet
Foredrag med Marte Bogen Sinderud.

Meir informasjon

Fredag 26. september, Ivar Aasen-tunet:
Den europeiske språkdagen:Årstale om tilstanden for nynorsk skriftkultur, open høyring om språkmeldingane og Wergeland-kveld

Meir informasjon 

Søndag 28. september kl. 13.00-16.00:
Matkultur for små og store på Volda bygdetun
Med Heidi Brunstad-Øyehaug og studentar frå studiet "Mat, kultur og konservering". 
 
Meir informasjon

 

Måndag 29. september kl. 13.30, Berte Kanutte-huset, store auditorium:
Kaffi – Etiopias gåve til verda
Foredrag med Reidun Aambø. I samarbeid med Eldreuniversitetet i Volda.

Meir informasjon

 

 www.forskningsdagene.no