«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2006

Forskingsdagane i 2006 vert arrangert i perioden 
22. september til 1. oktober
.

Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1000 arrangement over heile landet, og vert i år arrangert for tolvte gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med universitet, høgskular, forskingsinstitutt, bibliotek, museum, kommunar og næringsliv står bak. Arrangementa er gratis.

Oversikt over alle arrangement:
www.forskningsdagene.no

Program for Forskingsdagane 2006 ved Høgskulen i Volda

Nynorsk som hiphop-språk
Foredrag, musikk og samtale. Med Endre Brunstad og Side Brok. Arrangementet er eit samarbeid med Nynorsksenteret.
>>> Meir informasjon

Tid: Fredag 22. september kl. 12.30
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, store auditorium

Matkultur for små og store på Volda bygdetun
Med Heidi Brunstad, Erik Fooladi og studentar frå studiet
"Mat, kultur og konservering".

Tid: Søndag 24. september kl. 13.00-16.00
Stad: Volda bygdetun

 

Hva skal vi med middelalderen? Bruk og misbruk av middelalderhistorie i dagens samfunn.
Foredrag med Hans Jacob Orning. Arrangementet er i samarbeid med Eldreuniversitetet i Volda.                        
>>> Meir informasjon
Tid: Måndag 25. september kl. 13.30
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, store auditorium

Da Vinci-koden: fiksjon og fakta
Foredrag med Ralph Meier.           
>>> Meir informasjon

Tid: Tysdag 26. september kl. 13.15
Stad: Høgskulen i Volda, Henrik Kårstad-huset 204

Havfiskeflåten - eit etisk dilemma?
Historikarane Atle Døssland, Arnljot Løseth og Oddbjørn Melle presenterer to tema frå arbeidet med historia om havfiskeflåten på nordvestkysten av Noreg.            
>>> Meir informasjon
Tid: Tysdag 26. september kl. 18.00
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, vesle auditorium

Slik brukar eg FoU i undervisinga mi
Seminar for studentar og lærarutdannarar.       
>>> Meir informasjon
Tid: Onsdag 27. september kl. 09.00-12.00
Stad: Høgskulen i Volda, Henrik Kaarstad-huset 204

Nysgjerrigper - eit kunnskapsprosjekt for barneskulen
Med Frode Skjold, Nysgjerrigper, Noregs forskingsråd.
>>> Meir informasjon
>>> Påmeldingsskjema (Påmeldingsfristen ute)

Tid: Onsdag 27. september kl. 12.15-16.00
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, store auditorium

Databarnehagen - kreative eller passive born?
Foredrag og workshop med Lila Marie Moberg.
>>> Meir informasjon
>>> Påmeldingsskjema (Kurset er fullteikna)

Tid: Torsdag 28. september kl. 09.00-15.00
Stad: Høgskulen i Volda, Henrik Kaarstad-huset 204

Fag og forsking i havgapet
Yksnøya-seminaret 2006. Med tilsette frå kroppsøvingsseksjonen og kunst og handverk-seksjonen, ALU.
>>> Meir informasjon

Tid: Torsdag 28. september kl. 09.00
Stad: Yksnøya

Presseetikken - et spill for galleriet? 12 innspill om medieetikk.
Seminar ved Avdeling for mediefag
>>> Meir informasjon
>>> Pressepub
 

Tid: Torsdag 28. september kl.09.00-16.00
Stad: Høgskulen i Volda, Hans Strøm-audioriet

Utdeling av FoU-prisen

 

Tid: Fredag 29. september kl. 11.30
Stad: Høgskulen i Volda, biblioteket