«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2005

Forskingsdagane har meir enn 1000 arrangement over heile landet, og vert i år arrangert for ellevte gong. Noregs forskingsråd i samarbeid med universitet, høgskular, forskingsinstitutt, bibliotek, museum, kommunar og næringsliv står bak. Arrangementa er gratis.

Forskingsdagane i 2005 vert arrangert i perioden
23. september til 2. oktober. Nedanfor finn du informasjon om arrangementa i Volda.

Grizzlies, Indians, Hunters, Wilderness, Oil and  Gas - a very hot mix
Foredrag med Paul Mitchell-Banks, Møreforsking Volda

Tid: Fredag 23/9 kl. 11.00-11.30
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, vesle auditorium

 

Matkultur for små og store på Volda bygdetun
Med Heidi Brunstad, Erik Fooladi og studentar frå studiet
"Mat, kultur og konservering".
                                                              Ele-oye-eps.EPS (55287 bytes)  Meir informasjon

Tid: Søndag 25/9 kl. 13.00-16.00
Stad: Volda bygdetun

1905 med Volda-fokus: Om unionssprenginga og striden om
statsforma.

Foredrag med Oddbjørn Melle. Arrangementet er i samarbeid med Eldreuniversitetet i Volda.

Ele-oye-eps.EPS (55287 bytes)  Meir informasjon

Tid: Måndag 26/9 kl. 13.30
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, store auditorium

Seminar:
Småskulen sett frå klasserommet
Erfaringar frå eit forskingsprosjekt.

                                                              Ele-oye-eps.EPS (55287 bytes)  Meir informasjon

Tid: Måndag 26/9 kl. 18.00
Stad: Gamle festsal (Kaarstad-huset 204), Høgskulen i Volda 

Plandag:
Eit møte mellom teori og praksis

Ele-oye-eps.EPS (55287 bytes)  Meir informasjon og påmelding

Tid: Onsdag 28/9 kl. 10.00
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, vesle auditorium

Møreforskingsdagen: Seks forskarar fortel
Seks korte foredrag gir innblikk i aktuelle forskingsprosjekt
                                    
                                                         Ele-oye-eps.EPS (55287 bytes) Meir informasjon

Tid: Torsdag 29/9 kl. 12.15
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, vesle auditorium

Bokutstilling
Bøker utgitt av HVO-tilsette dei siste fem åra.

Tid: Fredag 23/9 til laurdag 1/10
Stad: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, biblioteket


Over 1000 arrangement i heile Noreg