«Kunnskap for framtida»

Stipendiatforeninga ved Høgskulen i Volda

Stipendiatforeninga er eit fellesforum for alle som arbeider med doktorgradsprosjekt ved Høgskulen i Volda og skal ta i vare stipendiatanes rettar.

Tillitsvalde i Stipendiatforeninga, valt på årsmøte 31. mai 2017:

Leiar: Madeleine Zetterlund Stenhammer.
Nestleiar: Ellen Strøm Synnevåg.

Stipendiatforeninga er også representert i Forskingsutvalet ved Erlend Walseth (Vara: Anne Natvig).