«Kunnskap for framtida»

Reglar, rettar og plikter for stipendiatar ved Høgskulen i Volda

Revidert av Forskingsutvalet 17.06.2014.

Stipendiatstillingar er heimla i Universitets- og høgskolelova § 6-4 (1) g) som rekrutteringsstillingar på åremål. Lovheimel og forskrift om tilsetjingsvilkår for stillingar som postdoktor, stipendiat m.v. (FOR 2006-01-31 nr. 102), sjå http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060131-0102.html , dannar saman med utlysingstekst, tilbodsbrev og arbeidsavtale grunnlaget for tilsetjing som stipendiat.

Målet med dokumentet Reglar, rettar og plikter for stipendiatar ved Høgskulen i Volda er å sikre god tilrettelegging for gjennomføring av stipendiatperioden.

 

Nyttige nettsider for Ph.D.-kandidatar:

PhD on Track