«Kunnskap for framtida»

Disputasar frå tidlegare år

2012

ODD MONSSON

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. PhD. Universitetet i Bergen, (UiB).
Avhandling: Kvantitetssystem i nordvestlandsk. (Bibsys)

ALF ROGER DJUPVIK

Avdeling for samfunnsfag og historie. Dr. Philos, 14. september 2012, Universitetet i Bergen (UiB).
Avhandling: From Policy to Practice: A study of Street-level bureaucracy and young clients in two rural communities.(Bibsys)

YVONNE WANG

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. PhD. 4. september, Universitetet i Oslo (UiO). 
Avhandling:How Can Religion Contribute to Peace in the Holy Land? A Study of Religious Peacework in Jerusalem (Bibsys)

ROLF WERENSKJOLD

Avdeling for mediefag. PhD. 10. mai 2012, Universitetet i Oslo (UiO).
Avhandling: That’s the Way it is? Medienes rolle i proteståret 1968 (Bibsys)


2011


Geir Hjorthol,
Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanninga. Dr. Philos. 13. mai 2011, Noregs teknisk-naturvitskaplege Universitet. NTNU

Avhandling:

Tilbaketrekninga. Litteraturens politikk i Dag Solstads forfattarskap. (Bibsys)


2010


Vibeke Jensen, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. PhD-grad. 15. oktober 2010, Universitetet i Stavanger. UiS

Avhandling:
Studies in the medieval dialect materials of the West Riding of Yorkshire. (Bibsys)


2009


Karen Brænne, Avdeling for kulturfag. PhD-grad. 11. desember 2009, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. AHO

Avhandling:
Mellom ord og handling. Om verdsetjing i kunst- og handverksfaget. (Bibsys)


Cand.philol. Oddmund Løkensgard Hoel, Ivar Aasen-instituttet. PhD-grad. 20. november 2009, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet. NTNU | Krundalsbloggen

Avhandling:
Målreising og modernisering i Noreg 1885–1940. (Bibsys)


Cand. theol. Per Halse, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. PhD-grad. 21. oktober 2009, Universitetet i Oslo. UiO

Avhandling:
Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859–1908. (Bibsys)


Mag.art. Paul Bjerke, Avdeling for mediefag. PhD-grad. 30. april 2009, Universitetet i Oslo.  
UiO

Avhandling:
Refleks eller refleksjon? En sosiologisk undersøkelse av journalistisk profesjonsmoral. (Fulltekst; DUO)


Cand. theol. Svein Brurås, Avdeling for mediefag. Dr.philos.-grad. 24. april 2009, Universitetet i Bergen. HVO-veven | forskning.no

Avhandling:
Kriminaljournalistikkens etikk. PFU-uttalelser belyst fra tre moralfilosofiske posisjoner
. (Bibsys)


Cand. philol. Marie Nedregotten Sørbø, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. PhD-grad. 9. januar 2009, Universitetet i Oslo. UiO | forskning.no 

Avhandling:
Jane Austen's Irony as Received in Film Adaptations
. (Bibsys)


2008


Cand. polit. Jan Fredrik Hovden, Avdeling for mediefag. Dr. polit.-grad. 20. juni 2008, Universitetet i Bergen  |  HVO-veven

Avhandling:
Profane and Sacred. A study of the Norwegian Journalistic Field. (Fulltekst; BORA)


Cand. scient. Erik Fooladi, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Dr. scient.-grad. 19. juni 2008, Universitetet i Oslo  |  HVO-veven

Avhandling:
Group 9 Half-Sandwich Compounds - Synthesis, Structure and Reactivity.


Kjetil Laurits Høydal, Avdeling for kulturfag. PhD-grad. 17. juni 2008, NTNU
HVO-veven

Avhandling:
Effects of high intensity aerobic training inhelthy subjects and coronary artery disease patients; the importance of intensity, duration and frequency of training. (Bibsys)


Cand. philol. Jens Johan Hyvik, Ivar Aasen-instituttet. PhD-grad. 25. april 2008, Universitetet i Oslo
Meir informasjon  |  HVO-veven  |  forskning.no 

Avhandling
"...hvorfor har Norge ikke et eget nationalt sprog?" Språk og nasjonale førestillingar i Noreg 1739-1850. (Bibsys)


Cand. philol. Marte Bogen Sinderud, Avdeling for samfunnsfag og historie. Dr. art.-grad. 4. april 2008, Universitetet i Oslo  |  Meir informasjon  |  forskning.no

Avhandling
Maccube Laamiido: Royal Slavery in Ngaoundere, Northern Cameroon, c. 1900-1960. (Bibsys)


Cand. philol. Jarle Pedersen, Avdeling for samfunnsfag og historie. Dr. polit.-grad. 14. mars 2008, NTNU  |  HVO-veven

Avhandling:
Kampen for anerkjennelse - unge flyktninger i møte med norske lokalsamfunn. (Fulltekst; DIVA)


 2006


Cand. philol. Anne Mangen, Avdeling for mediefag. Dr. art.-grad. 22. november 2006, NTNU  
Meir informasjon  |  HVO-veven     

Avhandling
New narrative pleasures? A cognitive-phenomenological study of the experience of reading digital narrative fictions. (Fulltekst; DIVA)


Cand. real. Ole Einar Torkildsen, Avdeling for lærarutdanning. Dr. philos.-grad. 3. november 2006, Universitetet i Oslo  |  Meir informasjon

Avhandling
Mathematical Archaeology on Pupil's Mathematical Texts. Un-earthing of Mathematical Structures. (Fulltekst, UiO)


Cand. theol. Arne Redse, Avdeling for samfunnsfag. PhD-grad. 6. mai 2006, Misjonshøgskolen, Stavanger  |  Meir informasjon    

Avhandling
"By grace alone" in contexts of "self-cultivation". An attempt at contextualizing the Lutheran doctrine of justification to Chinese contexts as influenced by new Confucianism. (Bibsys)


Cand. philol. Bjørg Olsen Eikrem, Avdeling for humanistiske fag. Dr. polit.-grad. 28. april 2006, Universitetet i Oslo  |  Meir informasjon

Avhandling
Between "filling up hard disks" and "looking for talents and creativity". Teaching English as a foreign language in the 21st. century: Perceptions, attitudes, dilemmas, types of talk and educational needs. (Fulltekst, UiO)


Cand. scient. Rune J. Krumsvik, Avdeling for lærarutdanning. Dr. philos.-grad. 2. mars 2006, Universitetet i Bergen  |  Meir informasjon

Avhandling
ICT in the school. ICT-initiated school development in lower secondary school. (Bibsys)