«Kunnskap for framtida»

Om biblioteket

Biblioteklokalet. Foto: Antje Meier

Biblioteket skal støtte opp under forsking, undervising og læring ved Høgskulen i Volda.

  • Vi skal ha oppdaterte samlingar og delta i lånesamarbeid med andre bibliotek.
  • Vi vil gi tilbod om undervising og rettleiing i bruken av biblioteket og dei faglege ressursane vi har tilgang til.
  • Vi vil leggje til rette for eit godt og inspirerande studie- og forskingsmiljø for studentar og tilsette.
Tilsette Lesesalar Mikrofilm
Kart over biblioteket Filmrom Nytt i hyllene
Grupperom Hjelpemiddel ved tilrettelegging  (lydbøker, skanning m.m.)


E-post: skranke@hivolda.no

Telefon: 70 07 50 60

Postadresse:
Høgskulen i Volda, Biblioteket
Postboks 500
6101 VOLDA

Opningstider


Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08.30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00

E-post: skranke@hivolda.no
Tlf.: 70 07 50 60