«Kunnskap for framtida»

Innkjøpsframlegg

Studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda er biblioteket sine primære brukargrupper. For å sikre ei best mogeleg fagleg dekning av bøker og andre media innan høgskulen sine fagfelt, oppmodar vi alle til å kome med framlegg til innkjøp. Bruk skjemaet nedanfor, og fyll ut så mange felt du kan. Du vil få ei tilbakemelding innan rimeleg tid.

Innkjøpsframlegg:
Tittel:
Forfattar:
Forlag/År:
ISBN/ISSN:

 

Ynskjer reservering:

Ja Nei
Namnet ditt:
E-post:

 

Kommentar:


Opningstider


Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08.30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00

E-post: skranke@hivolda.no
Tlf.: 70 07 50 60