«Kunnskap for framtida»

Fag og forsking

Fagsider

Historie Eit utval nettstader, databasar, oppslagsverk, tidsskrift og aviser.
Mediefag Eit utval databasar, elektroniske tidsskrift og aktuelle nettstader.
Pedagogikk og utdanning Eit utval databasar, elektroniske tidsskrift, søkeverktøy, lover og aktuelle nettstader.
Samfunnsfag Eit utval databasar, elektroniske tidsskrift, søkeverktøy, lover og aktuelle nettstader.
Sosial- og helsefag Eit utval databasar, elektroniske tidsskrift, søkeverktøy, lover og aktuelle nettstader.
Engelsk språk og litteratur Eit utval databasar, ordbøker, leksika, aviser, bokmeldingar og tidsskrift.
Nordisk språk og litteratur Eit utval fulltekstdatabasar, referansedatabasar, leksika, ordbøker og nettstader.


Andre kjelder

BRAVO

Masteroppgåver etter studium
Publikasjonar frå Høgskulen i Volda, masteroppgåver og andre publikasjonar.
Cristin Database for registrering av forskingsaktivitet ved norske universitet og høgskular.
PhD on track Nettressurs for Ph.D-kandidatar.
NPI - Norsk publiseringsindiktaor Informasjon om m.a. Det nasjonale publiseringsutvalet, fagorgan med ansvar for nominering og oversikt over inndeling i fagfelt.
Publiseringskanalar DBH sitt register med nivåinndeling av tidsskrift, seriar, forlag.
Den danske forskningsdatabase Portal over dansk forsking, forskarar og forskingsinstitusjonar.
SwePub Database med oversikt over svensk forsking.

 

 

 

 

Opningstider


Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08.30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00

E-post: skranke@hivolda.no
Tlf.: 70 07 50 60