«Kunnskap for framtida»

Grupperom

(tilsette kan ikkje booke grupperom her, det er kun for studentar) 

Reglar for reservasjon av grupperom

- Kvar gruppe/person kan maksimalt tinge romet for 5 timar samanhengande
- Dersom nokon har tinga romet og ikkje møter opp, kan andre ta over etter 15 min.
- Kvar gruppe/person kan berre reservere romet i 3 dagar etter kvarandre.

Tips: velg tid først, så vil du berre sjå rom som er ledige (dei som er opptatt vert ikkje vist).
OBS: grupperoma på biblioteket er kun tilgjengeleg i biblioteket si opningstid. Sjå biblioteket si side

Dersom det er problem med systemet: kontakt drift@hivolda.no
Tips om forbetring av systemet og melding om misbruk : leif.strand@hivolda.no

booing av grupperom
Lenke til booking av grupperom


Dette er grupperoma ved HVO:

Grupperom
plassar
merknad
Aasen 109 8  
Aasen 114a 
8
 
Aasen 114b 
8
 
Aasen 114c 
8
 
     
Strøm 241 
10
 
Strøm 246 
8
interaktiv tavle 
     
Berte Kanutte bibliotek 279A
8
Berte Kanutte bibliotek 279B
8
Berte Kanutte bibliotek 290
5
Filmvising
Berte Kanutte bibliotek 292
6
Berte Kanutte bibliotek 293 6 Interaktiv tavle
Berte Kanutte bibliotek 294 8
Berte Kanutte bibliotek 295 6
Berte Kanutte bibliotek 296 6
     
Kaarstad 009 
12
For to grupper
Kaarstad 101 
6
 
Kaarstad 106 
8
 
Kaarstad 107
8
 
Kaarstad 301
12
For to grupper
Kaarstad 308A
8
 
Kaarstad 308B
8
 
Sunnmørsheimen 108 6 Interaktiv tavle
Sunnmørsheimen 209 6 Interaktiv tavleBruken av grupperoma idag: 
- Aasen-huset
- Strøm-huset
- Berte Kanutte bibliotek
- Berte Kanutte
- Kårstad-huset
- Sjukehusvegen 6A