«Kompetanse for framtida»

Utveksling

Reisebrev og rapportar frå studentar som har vore på utveksling

EUROPA

• I Aristoteles` fotspor - Journalistikkstudent Dagfinn om utveksling i Hellas (Aristotle University of Thessaloniki 2016)
• Nederland - Student i Tilburg 2016
• Studentblogg fra Wales (University of Wales TSD, Cardiff - 2015)
• Barnevernstudent Sunniva i praksis ved Vita Orphanage i Riga (2015)
• Studentliv i Budapest (Kodolanyi Janos University of Applied Sciences - 2014)
• Mitt semester i verdens beste by (HMKW Berlin - 2014)
• Et semester ved DJMX (Danmarks medie og journalisthøjskole - 2014)
• Det multikulturelle Russland (University of Nizhny Novgorod - 2014)
• Musikk i Riga (Latvian Academy of Music - 2013/2014)
• Strålende fornøyd med oppholdet (Danmarks medie og journalisthøgskole - 2013) 
• Godt fornøyd med skolen (Griffith College - 2013)
• Praksisparadis (Lærarpraksis i Spania - 2013)
• I sentrum av Europa (Pädagogische Hochschule Tirol - 2013)
• Jeg stortrivdes (University of Westminister - 2013)

USA

• Eit drømmeår i Canada (2017)
• Reisebrev fra stipendiatlivet i Washington, DC (American University - 2015)
• Utvekslingsopphold i San Diego (UC San Diego - 2014)
• Reisebrev fra Hawaii (Hawaii Pacific University - 2012) 
• Mitt semester i paradis (Hawaii Pacific University - 2012)

OSEANIA

Utveksling i Australia (2017)
• Utvekslingsopphold i San Diego (UC San Diego - 2014)
• Utveksling i Australia (Griffith University, Gold Coast - 2014)
• "Kia Ora" fra New Zealand (University of Waikato - 2014)
• Et minne for livet (Griffith University, Gold Coast - 2013)

ASIA

• Utvekslingsopphold i Manipal (University of Manipal -2013)
• Uforglemmelige India (sosionompraksis - 2012)
• Journalistikkstudent Maria og reportasjearbeid i framand kultur (India 2013)
• Reportarsjearbeid i framand kultur (blogg)

Afrika

• Next stop: Zanzibar (Sosionomstudent Anne hadde praksis i Tanzania 2016)
• Kultursjokk i Kenya (sosionompraksis - 2013)